Zastupnici Europskog parlamenta podržavaju veću uporabu obnovljivih izvora i uštedu energije

European Parliament

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku želi znatno ubrzati razvoj obnovljive energije i smanjenje potrošnje energije do 2030. te je na sjednici Europskog parlamenta 13. srpnja usvojio:

  • Povećanje udjela obnovljive energije na 45% do 2030.
  • Ciljeve uštede energije koji su porasli na 40% u konačnoj potrošnji energije, a na 42,5% u potrošnji primarne energije
  • Reviziju dvaju zakona za borbu protiv klimatskih promjena i jačanje energetske sigurnosti

Povećanje udjela obnovljive energije

Zastupnici Europskog parlamenta na sjednici 13. srpnja izglasali su povećanje udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji energije EU na 45 posto do 2030. godine, u skladu s revizijom Direktive o obnovljivoj energiji (REDII) — što je cilj kojeg je također poduprla Europska Komisija u okviru plana REPowerEU.

Članovi Europskog parlamenta udvostručili su broj prekograničnih projekata u cilju povećanja zelene električne energije na dva projekta po zemljama članicama. Države članice s najvećom godišnjom potrošnjom električne energije bit će obvezne do 2030. usvojiti i treći projekt.

Odbor također zahtijeva da države članice postave okvirni cilj od 5% novoinstaliranih kapaciteta obnovljive energije u kojima će se koristiti inovativna tehnologija. Zastupnici su ustrajali na transparentnosti sastavnica zelene tehnologije, pojednostavljenju ubrzane proizvodnje vodika, uključujući jednostavniji sustav za utvrđivanje njegova podrijetla. U prometnom sektoru uvođenje obnovljivih izvora energije trebalo bi dovesti do smanjenja emisija stakleničkih plinova za 16% uporabom naprednih biogoriva i ambicioznim povećanjem obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla, kao što je vodik.  

Smanjenje potrošnje energije do 2030.

Na odvojenom glasanju, zastupnici EP-a podržali su reviziju Direktive o energetskoj učinkovitosti (EED), zakona kojim se postavljaju ciljevi štednje energije i u primarnoj i u konačnoj potrošnji energije u EU.

Parlament je usvojio povećanje cilja EU-a za smanjenje potrošnje finalne i primarne energije. Primarna proizvodnja energije je svako korištenje energenata iz prirodnih izvora. To se događa ili kada se iskorištavaju prirodni izvori (npr. u rudnicima ugljena, poljima sirove nafte, hidroelektranama) ili u proizvodnji biogoriva. A konačna potrošnja energije jest ukupna potrošnja energije krajnjih korisnika, kao što su kućanstva, industrija i poljoprivreda. Ta energija dolazi do vrata krajnjeg potrošača, a isključuje energiju koju koristi i sam energetski sektor.

Države članice bi u konačnoj potrošnji trebale osigurati smanjenje potrošnje energije od najmanje 40% do 2030., a u primarnoj potrošnji smanjenje od 42,5%, usporedbi s ciljevima iz 2007.  To bi podrazumijevalo smanjenje od 740 odnosno 960 milijuna tona nafte (Mtoe) za finalnu potrošnju odnosno potrošnju primarne energije. Države članice trebale bi odrediti obvezujući nacionalni plan doprinosa postizanju tih ciljeva. Oni bi se trebali postići mjerama na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, u različitim sektorima, npr. javnoj upravi, zgradama, poduzećima, podatkovnim centrima.

Reakcije parlamentaraca

„Samo širenje obnovljive energije znači istinsku neovisnost”, izjavio je Markus Pieper (EPP, DE), vodeći zastupnik Europskog parlamenta o Direktivi o obnovljivoj energiji. “Glasanjem smo dali snažnu potporu povećanju cilja od 45% za 2030. Istovremeno potvrđujemo da je potrebna bolja prekogranična suradnja za širenje razvoja obnovljive energije kao i potreba za diverzificiranom uvoznom strategijom vodika. Također smo povećali ciljeve za održivost biomase i goriva, istodobno ukazujući kako materijali biološkog podrijetla mogu pružiti stvaran ekonomski doprinos energetskoj tranziciji”.

Niels Fuglsang (S&D, DK), specijalni izvjestitelj za Direktivu o energetskoj učinkovitosti, izjavio je: „Sretan sam što imamo široku političku potporu u Europskom parlamentu za povećanjem energetske učinkovitosti. Prolazimo krizu jer Putin gasi dotok plin za EU. Jedan od najučinkovitijih odgovora na tu krizu je energetska učinkovitost. Stoga je od ključne važnosti da je Odbor izglasao visoke i obvezujuće ciljeve energetske učinkovitosti za cijelu EU ali i za pojedine države članice.”

Sljedeći koraci

Zastupnici EP-a usvojili su izvješće o Direktivi o obnovljivim izvorima (RED) s 54 glasa prema 14, uz 6 suzdržanih. Direktiva o energetskoj učinkovitosti (EED) izglasana je s 50 glasova prema 7, uz 13 suzdržanih. Glasanje o obje direktive ponovit će se na plenarnoj sjednici koja će biti održana 12.-15. rujna u Strasbourgu.

Što je prethodilo?

Europska Komisija je 14. srpnja 2021. usvojila paket „Fit for 55” kako bi se postojeće zakonodavstvo o klimi i energiji prilagodili ispunjenju novih ciljeva EU-a za smanjenje emisija stakleničkih plinova od minimalno 55%  do 2030. Jedan od elemenata paketa je i revizija Direktive o obnovljivoj energiji (RED II), koja će pomoći da EU ostvari novi cilj smanjenja stakleničkih plinova. Direktiva (RED II) kaže da je EU obvezna osigurati najmanje 32%  potrošnje energije iz obnovljivih izvora (OIE) do 2030. godine.

Paket „Fit for 55” uključuje i preinaku Direktive o energetskoj učinkovitosti (EED), čime se njezine odredbe usklađuju s novim ciljem o smanjenju stakleničkih plinova od 55%. Sadašnjom se  Direktivom (EED) utvrđuje ušteda energije, koju EU treba ostvariti za poboljšanje energetske učinkovitosti, od 32,5% do 2030. Preinačena verzija zahtijevat će od zemalja članica skoro udvostručenje svojih godišnjih obveza štednje energije, s naglaskom na ključnu ulogu vlada i ulaganja u javni sektor, djelovanjem na smanjenje energetskog siromaštva i drugim mjerama koje će pomoći u ostvarivanju daljnje uštede energije.

Izvor: Europski parlament