Informiranje, komuniciranje i edukacija temelj su uključivanja u novi investicijski ciklus u OIE sektor

Ilustracija/Unsplash

Na konferenciji o talijansko-hrvatskoj suradnji i financiranju gospodarskog razvoja, koja je u petak, 11. prosinca, održana u organizaciji HNB-a i Veleposlanstva Italije, direktorica Obnovljivih izvora energije Hrvatske Maja Pokrovac moderirala je panel o energiji i biznisu. Na panelu su sudjelovali Tamara Perko (predsjednica Uprave HBOR-a), Milan Horvat (predsjednik NO-a FIMA Invest), Alberto Pinori (predsjednik udruženja koje okuplja tvrtke iz OIE sektora ANIE Rinnovabili) i Giambattista Semeraro (direktor projekata za izgradnju industrijskih postrojenja FATA EPC).

Direktorica OIEH-a je naglasila veliko zalaganje privatnog sektora u pokretanju OIE projekata u Hrvatskoj tijekom zadnjih 15 godina i istaknula potrebu razvijanja novih poslovnih modela za daljnji razvoj sektora u budućnosti. Izdvojila je aktivnosti koje OIEH-a provodi u tom smjeru, naglasivši važnost komuniciranja i educiranja o važnim temama među kojima je i financiranje projekata u okvirima novog premijskog sustava. S panelistima je razgovarala o novim poslovnim mogućnostima, potrebnim mjerama i reformama za ubrzavanje razvoja obnovljive energije te financijskim instrumentima kao potpori energetskoj tranziciji i ispunjavanju Zelenog plana.

Na panelu su otvorene teme o novim poslovnim mogućnostima, potrebnim mjerama i reformama za ubrzavanje razvoja OIE, financijskim instrumentima te ispunjavanju Zelenog plana

Milan Horvat, predsjednik NO-a FIMA Invest, primijetio je da se u zadnjih deset godina situacija u energetskom sektoru drastično promijenila, a OIE su postali jeftiniji i zanimljiviji investitorima. Ocijenio je premijski sustav vrlo dobrim te rekao da mnogi privatni investitori sada traže mogućnost ulaganja u OIE sektor. Vidi puno mogućnosti financiranja OIE projekata, ne samo kroz banke nego i kroz nove modele privatnim novcem, te je najavio i da FIMA priprema energetski fond koji bi trebao biti spreman u prvom kvartalu 2021. godine. Predviđa da će u sljedećih par godina tome biti posvećeni više nego ikad prije te da će energetski sektor u sljedećem desetljeću biti najsnažniji. Za dobar sustav financiranja ističe nužnost educiranja i razumijevanja procesa u OIE sektoru, a kao segment koji je potrebno razvijati u Hrvatskoj vidi elektromobilnost.

Alberto Pinori, predsjednik udruženja koje okuplja tvrtke iz OIE sektora (ANIE Rinnovabili) podijelio je iskustva financiranja OIE sektora u Italiji. Nakon razdoblja u kojem je, od 2007. godine OIE sektor funkcionirao po principima FIT-a, u Italiji su uveli sustav zasnovan na smanjenju poreza. Održivost o kojoj se danas puno govori ljudima prije nije bila bliska, no u okolnostima pandemije Covid-19 svi su postali svjesni njezine važnosti – u svim sektorima pa tako i u energetici. Koronakriza time je, tvrdi, kreirala i priliku –  treba na dobar način iskoristiti novac koji je na raspolaganju za investicije u OIE projekte. Kao najveći izazov vidi birokraciju koja na više razina usporava i onemogućava realizaciju projekata te je naglasio nužnost reforme.  

Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a, potvrdila je da je održivost prije samo godinu dana bila mnogima nerazumljiv pojam, čemu je i sama svjedočila, dok je danas održivost temelj europskih i nacionalnih dokumenata o čijoj primjeni HBOR svakodnevno komunicira i s ministarstvima i Europskom komisijom. Napomenula je da aktivnosti koje nisu u skladu s principom održivosti i klimatskim planom neće biti financirane. U kontekstu pitanja o pripremama za novi investicijski ciklus i prijelaz na premijski sustav, naglasila je važnost educiranja o ovoj temi i pohvalila aktivnosti koje u tome poduzima OIEH-a. Istaknula je razliku između projektnog i korporativnog financiranja, pri čemu je projektno financiranje za banku veći rizik, te potrebu dodatnog analiziranja i razumijevanja novih uvjeta, unaprjeđivanja internih procedura, kapaciteta i znanja. 

Giambattista Semeraro, direktor projekata za izgradnju industrijskih postrojenja FATA EPC koji ima iskustva sudjelovanja u projektima u Hrvatskoj, govorio je o projektima solarnih elektrana koje realiziraju u Italiji kao inovacijske modele s pohranom energije u baterijama i vodi. Otvoreni su i za slične projekte u Hrvatskoj, a Dalmaciju u tome vide kao zanimljivo područje.  

Zaključno, svi su se složili da je puno posla pred svima i da su temelj uključivanja u novi investicijski ciklus OIE sektora informiranje, komuniciranje i edukacija, uz suradnju svih dionika. Jedino tako će svima biti jasno što i na koji način mogu i trebaju činiti kako bi ispunili zajedničke nacionalne i europske ciljeve. 

Povezani članci:

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »