Europska komisija: Do 2050. povećati proizvodnju iz odobalnih vjetroelektrana na 300 GW

Ilustracija/Pixabay

Kako bi pomogla u ostvarivanju cilja klimatske neutralnosti EU-a do 2050., Europska komisija je predstavlja Strategiju za energiju iz obnovljivih izvora na moru. U Strategiji se predlaže povećanje kapaciteta europskih odobalnih vjetroelektrana sa sadašnjih 12 GW na najmanje 60 GW do 2030. odnosno na 300 GW do 2050., priopćeno je iz Komisije. Predlaže i da do 2050. kapacitet pogona za iskorištavanje energije oceana te drugih novih tehnologija, kao što su plutajuće vjetroelektrane i solarne elektrane, iznosi 40 GW.

Taj ambiciozni rast temeljit će se na velikom potencijalu takve energije u svim europskim morskim bazenima, ali i na vodećoj globalnoj ulozi poduzeća iz EU-a u tom sektoru. Stvorit će se nove prilike za industriju, otvoriti zelena radna mjesta na cijelom kontinentu i ojačati globalno vodstvo EU-a u tehnologijama za proizvodnju energije iz izvora na moru. Osim toga, osigurat će se zaštita našeg okoliša, bioraznolikosti i ribarstva.

Kako bi potaknula povećanje kapaciteta proizvodnje energije iz izvora na moru, Komisija će poticati prekograničnu suradnju država članica u dugoročnom planiranju i uvođenju tehnologija. U tu je svrhu ciljeve razvoja energije iz obnovljivih izvora na moru potrebno integrirati u nacionalne planove za prostorno planiranje morskog područja koji se Komisiji moraju dostaviti do ožujka 2021. Komisija će uz to u sklopu revidirane Uredbe o mreži TEN-E predložiti okvir za dugoročno planiranje pučinske mreže, u kojem će sudjelovati regulatori i države članice iz svakog morskog bazena.

Komisija procjenjuje da su za ispunjenje predloženih ciljeva do 2050. potrebna ulaganja od gotovo 800 milijardi eura. Osmislila je mjere za generiranje i poticanje takvih ulaganja.

  • Uspostavit će jasan pravni okvir za potporu. U tu svrhu Komisija je u popratnom Radnom dokumentu službi Komisije pojasnila pravila za tržište električne energije, a procijenit će i jesu li potrebna konkretnija i ciljanija pravila. Revidirat će smjernice o državnim potporama u području energije i zaštite okoliša te Direktivu o energiji iz obnovljivih izvora kako bi olakšala cjenovno pristupačnu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na moru.
  • Pomoći će u mobilizaciji svih relevantnih fondova za potporu razvoju sektora. Komisija potiče države članice da iskoriste Mehanizam za oporavak i otpornost te surađuju s Europskom investicijskom bankom i drugim financijskim institucijama radi dobivanja potpore za ulaganja u energiju iz izvora na moru putem fonda InvestEU. U okviru programa Obzor Europa mobilizirat će se sredstva za potporu istraživanju i razvoju, osobito manje razvijenih tehnologija.
  • Ojačat će lanac opskrbe. U Strategiji se naglašava da je potrebno povećati proizvodne kapacitete, poboljšati lučku infrastrukturu i povećati radnu snagu s odgovarajućim vještinama u skladu s predviđenom pojačanom instalacijom kapaciteta. Kako bi okupila sve aktere u sektoru, Komisija planira uspostaviti posebnu platformu za obnovljive izvore energije na moru u okviru Industrijskog foruma za čistu energiju. Osim toga, planira raditi na razvoju lanca opskrbe.

Energija iz obnovljivih izvora na moru globalno je tržište koje se brzo razvija, osobito u Aziji i SAD-u, što industriji EU-a pruža prilike u cijelom svijetu. Komisija će poduprijeti uvođenje tih tehnologija na globalnoj razini putem diplomacije za ostvarenje zelenog plana, trgovinske politike i dijaloga EU-a s partnerskim zemljama na temu energije.

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »