Okrugli stol Večernjeg lista “Potencijali električne energije u Hrvatskoj”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kako će hrvatska energetska politika odgovoriti na izazove koje pred nju stavlja strategija niskougljičnog razvoja? Hoćemo li u budućnosti imati dovoljno energije za nesmetan gospodarski rast ili je to pitanje irelevantno u kontekstu razvoja burzi električne energije i otvorenog zajedničkog energetskog tržišta EU? Kako odgovoriti na sve veću potrošnju električne energije i istodobno provoditi naprednu okolišnu politiku?

Na okruglom stolu Večernjeg lista “Potencijali električne energije u Hrvatskoj” koji se održava 3. rujna, u 11 sari, o tome govore Ivan Šimić (OIEH), Ivan Andročec (HEP), Dubravko Ponoš (FZOEU), Slavko Krajcar (FER) te predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike.