OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju novi je partner i član udruženja OIEH

Dalibor Hatić, direktor tvrtke OIKON – Insititut za primijenjenu ekologiju

OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju, vodeća licencirana i akreditirana konzultantska tvrtka/istraživački institut u području primijenjene ekologije u Hrvatskoj i regiji, novi je partner i član udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH).

 • 22 godine iskustva
 • 1400 projekata
 • Više od 300 klijenata
 • 7 doktora znanosti, 92% visokog stučnog kadra
 • 4 zavoda
 • 4 laboratorija

U svoje 22 godine djelovanja, ova privatna i neovisna tvrtka uspješno je provela više od 1400 ugovora za više od 300 klijenata. Raspolaže stručnjacima za obnovljive izvore energije, stručnjacima za ptice, šišmiše, velike zvijeri i staništa, stručnjacima za okoliš i procjenu utjecaja na okoliš, a osim u Hrvatskoj, ima bogato iskustvo na projektima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sloveniji, Albaniji, Turskoj, Velikoj Britaniji i na Cipru. Surađuje i s vodećim konzultantskim i istraživačkim organizacijama diljem Europe, a od nedavno je i član udruženja OIEH.

Kroz partnerski odnos i suradnju, OIEH i Oikon će raditi na zajedničkom cilju: ubrzanju razvoja obnovljivih izvora energije i oblikovanju rješenja za održivo i otporno društvo.

„Učlanili smo se u OIEH jer mislimo da nam je tu mjesto. To je naše prirodno okruženje. U Oikonu oduvijek vidimo budućnost u sadašnjosti i upravo je tu u sadašnjosti nastojimo mijenjati na bolje. Nema nikakve sumnje da je prijelaz na obnovljive izvore energije nezaustavljiv i mi želimo surađivati sa svima koji ga potiču i ubrzavaju, a OIEH je važan jer okuplja najvažnije tvrtke OIE industrije s kojima u direktnoj komunikaciji i suradnji želimo zajednički raditi na ‘ozelenjavanju’ proizvodnje energije i dekarbonizaciji društva. Naši zajednički napori nisu samo lokalni jer svaki lokalitet doprinosi ostvarenju šire mreže ciljeva. U ovom slučaju svim ciljevima održivog razvoja i cilju od 1.5 °C, da ne spominjem ciljeve Zelenog plana EU-a. U tome nam svima treba pozitivan i ozbiljan pristup koji OIEH od samih početaka njeguje u rješavanju pitanja zaštita okoliša i prirode tijekom razvoja projekata i njihove eksploatacije. Mi sa svoje strane možemo ponuditi stručnost, interdisciplinarnost, kreativnost i odgovoran pristup“, rekao je tim povodom direktor Dalibor Hatić.

„Pred nama je nekoliko izazova. Prvi je borba protiv klimatskih promjena i pokušaja smanjenja štetnih emisija, pri čemu će ključnu ulogu igrati obnovljivi izvori energije, a drugi je očuvanje okoliša i bioraznolikosti. Kako bismo pomirili ta dva izazova moramo zajednički djelovati jer samo na taj način možemo donositi najbolja rješenja. Dobrim strateškim planiranjem može se izbjeći negativan utjecaj na okoliš, stoga svi dionici moraju biti uključeni jer samo na taj način možemo postići ‘win-win’ situaciju u kojoj se proizvodni kapaciteti mogu graditi te istovremeno ne naštetiti okolišu. Uvjerena sam da ćemo s Oikonom u našem udruženju još više ‘ozeleniti’ proizvodnju energije te zajedničkim naporima doprinijeti ciljevima održivog razvoja“, naglasila je i direktorica OIEH-a Maja Pokrovac.

OIKON – PODRUČJA RADA, ISKUSTVO, PROJEKTI OIE…

Područja u kojima Oikon djeluje su zaštita prirode i okoliša, upravljanje prirodnim resursima, industrijska ekologija, obnovljivi izvori energije, ekološko modeliranje, krajobrazne analize i projektiranje, geografski informacijski sustavi (GIS) i ICT, daljinska istraživanja, komunikacija okolišnih pitanja i okolišno pravo, politika i ekonomija, studije izvodljivosti te upravljanje programima i projektima.

Oikon ima status znanstvenog instituta koje mu je 2003. godine dodijelilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ovlašten je i od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i prirode, nositelj je licence za izradu šumskogospodarskih planova, ima ovlaštenje za istraživanja, edukaciju i izradu stručnih elaborata u području slatkovodnog ribarstva, dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara i registriran je za obavljanje geodetske djelatnosti.

Od svog osnutka 1997. godine, institut je kontinuirano uključen i u mnoge projekte razvoja vjetroelektrana u Hrvatskoj i BiH od kojih su mnoge u pogonu ili gradnji. Time je tvrtka stekla značajno iskustvo u ovom području. Solarne elektrane su tek u novije vrijeme krenule u operativnu fazu izvođenja, dok su se prije uglavnom radile analize mogućnosti i potencijala i male integrirane i ne-integrirane elektrane.

Oikon je na projektima razvoja vjetroelektrana i solarnih elektrana provodio ili još provodi sljedeće aktivnosti:

Vjetroelektrane:

 • Ocjena povoljnosti lokacija za izgradnju vjetroelektrana sa stajališta zaštite okoliša i prirode: 8 lokacija za HEP obnovljivi izvori energije
 • „Optimizacija provedbe praćenja ugrožene faune kao podrška u ocjeni povoljnosti lokacija za izgradnju vjetroelektrana“; Fond za zaštitu okoliša
 • Istraživanja ptica i/ili šišmiša i/ili velikih zvijeri za vjetroelektrane: Mesihovina, Stražbenica, Jelenje, Ripenda, Goli, Jelinak, Fužine, Čemernica, Crni umac-Moseć
 • Izrada elaborata za potrebe procjene utjecaja na okoliš za vjetroelektrane: Stražbenica
 • Procjena utjecaja na okoliš za vjetroelektrane (i priključnih dalekovoda): Fužine, Udbina, Boraja, Jelinak, Ripenda, Goli, Otrić, Bruvno, Visoka, Perun, Čemernica, Moseć-Crni Umac
 • Procjena utjecaja na okoliš priključnih dalekovoda za vjetroelektrane: Rust
 • Prethodna i/ili glavna ocjena utjecaja na ekološku mrežu za vjetroelektrane: Ripenda, Goli, Stražbenica, Boraja, Bruvno, Otrić, Moseć-Crni Umac
 • Provedba regulatornih mjera zaštite okoliša prema fauni, flori, šumskim ekosustavima i zaštiti od buke za vjetroelektrane: Jelinak
 • Praćenje ptica i/ili šišmiša i/ili velikih zvijeri za vjetroelektrane: Podveležje, Jasenice, Senj, Lukovac, Jelinak

Solarne elektrane:

 • Analiza i odabir najpovoljnije lokacije za solarnu elektranu na otoku Unije
 • Analiza mogućnosti izgradnje solarnih elektrana u Primorsko-goranskoj županiji
 • Analiza prostorno-planskih uvjeta mogućnosti izgradnje solarnih elektrana na 5 lokacija u području Kvarnera
 • Procjena potrebnih podataka, razvoj kriterija i metodologije za izgradnju solarnih elektrana u Republici Hrvatskoj
 • Istraživanja ptica i/ili šišmiša i/ili velikih zvijeri za vjetroelektrane: Benkovac, Obrovac Sinjski
 • Procjena utjecaja na okoliš za solarne elektrane: Obrovac Sinjski, Benkovac
 • Prethodna i/ili glavna ocjena utjecaja na ekološku mrežu za solarne elektrane: Obrovac Sinjski, Benkovac

Oikon je bio (i ostao) važna karika u oblikovanju hrvatske industrije energije vjetra i sunca te kreiranju preduvjeta za dekarbonizaciju hrvatskog energetskog sektora osiguranjem stručnih i na znanosti utemeljih podloga i sudjelovanjem u provedbi procedura donošenja odluka o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »