Model Transparentno – glavne odrednice

Model Transparentno je nov i transparentan model poticanja obnovljivih izvora energije i visokučinkovite kogeneracije kojeg udruženje predlaže s ciljem ispunjenja preuzetih EU obaveza  i poticanja novih investicija.

Postojeći sustav poticanja obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije (OIEiVUK) oslanja se na model obaveznog otkupa. U tom sustavu građani uplaćuju naknadu u iznosu od 3,5 lipe po prodanom kilovat satu. Istovremeno opskrbljivači otkupljuju električnu energiju po reguliranoj cijeni 42 lipe po kilovat satu. Model je manjkav iz više razloga:

  • Netransparentnost – iznos naknade ne govori dovoljno potrošačima o stvarnoj cijeni poticaja za obnovljive izvore energije.
  • Rizičnost – oslanja na predviđanja kada i koliko projekata sklapa ugovor i ulazi u sustav poticanja.
  • Nema razvojnog potencijala – teško omogućava realizaciju novih projekata, jer se bazira na korekcijama cijene reguliranog otkupa te predviđanju podizanju naknade.
  • Neprilagodljivost – teško će se moći uskladiti s novim EU direktivama i tendencijom napuštanja feed-in tarifa u korist feed-in premija ili sličnih sustava poticanja.
  • Regulatori tržišta – akumulacija i manjak sredstava uzrokuju poteškoće u radu operatora tržišta energijom i nadležnog ministarstva (Slika 1. i Slika 2.).

Isplata poticaja naspram kretanja cijene naknade od 2007. do 2016. godine

Slika 1 – Isplata poticaja naspram kretanja cijene naknade od 2007. do 2016. godine

Ukupno prikupljena i isplaćena sredstva u sustavu poticaja od 2007. do 2016. godin

Slika 2 – Ukupno prikupljena i isplaćena sredstva u sustavu poticaja od 2007. do 2016. godine

Iz svih navedenih razloga nužno je provesti reformu postojećeg sustava poticanja. Udruženje Obnovljivi izvori energije Hrvatske razvilo je model sustava poticanja OIEiVUK pod nazivom model Transparentno. On će omogućiti usklađivanje sa smjernicama i direktivama EU te izgradnju novih postrojenja i nova ulaganja u održivu energetiku. To je potrebno za ispunjenje preuzetih obaveza i ciljeva Vlade RH i nadležnih ministarstava.

Model Transparentno i njegove glavne odrednice

Primjenom modela Transparentno uvođenjem novog oblika naknade za OIEiVUK želimo:

  • izbjeći uvođenje trošarina ili poreza za proizvođače u sustavu poticanja,
  • ukinuti obavezu reguliranog otkupa za opskrbljivače,
  • potrošačima transparentno prikazati cijenu proizvedene električne energije iz OIEiVUK.

Postojeći modela poticanja i model Transparentno

Slika 3 – Usporedba postojećeg modela poticanja i modela „Transparentno“

Kako to namjeravamo postići?

Za početak, potrebno je ukinuti dosadašnji model naknade za cjelokupno potrošenu električnu energiju u kilovat satima. Isto tako, ukinut će se obaveza otkupa po cijeni od 0,42 kune po kilovat satu. Umjesto toga potrošači će na računu moći vidjeti koliko električne energije iz obnovljivih izvora su stvarno potrošili. Naravno i po kojoj cijeni. Primjer takvog transparentnog prikaza za 2016. godinu dan je u Tablici 4.

Podaci HROTE-a za 2016. godinu o isplaćenim povlaštenim proizvođačima u sustavu

Tablica 4 – Podaci HROTE-a za 2016. godinu o isplaćenim povlaštenim proizvođačima u sustavu

Uvođenje modela imat će jednak efekt kao i dizanje naknada za poticanje OIEiVUK sa 3.5 lipa na 6.6 lipa po kilovat satu. To je čista posljedica neusklađivanja iznosa naknade u posljednjih nekoliko godina.

U slučaju da u sustav poticanja uđu svi ugovoreni projekti od strane HROTE-a udio potrošnje energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji približno bi iznosio 19%. Prosječna godišnja cijena poticanja iznosila bi približno 0,86 kn/kWh što uključuje i visokoučinkovitu kogeneraciju.

Kakve su posljedice uvođenja novog sustava?

Da u Hrvatskoj više nijedan projekt ne uđe u sustav feed-in tarifa ili premija zadržao bi se udio od približno 19%. Cijena poticanja po kilovat satu bi istovremeno padala i dovela do smanjenja iznosa računa.

Kad bi, počevši od 2018. godine, iz sustava poticaja svake godine izašlo oko 50 MW proizvođača, otvorio bi se prostor za poticanje do 200 MW godišnje. To bi rezultiralo značajnim povećanjem udjela i smanjenjem jedinične cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije. Istovremeno potrošači to ne bi osjetili kroz rast računa.

Sukladno direktivama i smjernicama Europske komisije ovim modelom se izbjegava potreba za uvođenjem oporezivanja (trošarina, nameta). Izbjegavaa se također i nametanje troškova uravnoteženja proizvođačima koji koriste feed-in tarife. Povećanjem cijene proizvedene električne energije po kilovat satu (npr. za 1 do 2 lipe) osigurava se dovoljno sredstava za financiranje troškova uravnoteženja i ostalih pratećih troškova.

Uvođenjem novog modela također se ne zadire u tržište niti se ono ni na koji način ugrožava. Opskrbljivači imaju svoj dio u ukupnom udjelu potrošnje električne energije. To približno iznosi 80% do 85% ukupnog tržišta.