Biogoriva bi mogla smanjiti emisije stakleničkih plinova od 40% pa do čak 96%

Ilustracija
Ilustracija

Novo istraživanje američke Nacionalne akademije znanosti (NAS), koje se zasniva na zajedničkom istraživačkom projektu u kojem su sudjelovali Argonne National Laboratory, National Renewable Energy Laboratory i Oak Ridge National Laboratory, donosi isplativ način za proizvodnju biogoriva koja mogu izravno zamijeniti benzin, dizel ili mlazno gorivo s malo ili nimalo promjena na motorima. Ovisno o izvoru biogoriva, emisije stakleničkih plinova mogle bi se smanjiti u iznosu od 40 posto sve do 96 posto.

Već je poznat način kako napraviti etanol od biljaka, piše ekovjesnik.hr. No pretvaranje biljaka u ugljikovodična goriva koja se mogu koristiti u konvencionalnim motorima s unutarnjim izgaranjem kompliciran je proces od tri koraka koji značajno povećava cijenu goriva. Koristeći se posljednjim saznanjima u katalizi i razvoju procesa, istraživači su osmislili proces konverzije koji kombinira sva tri koraka i znatno smanjuje troškove.

Što to znači za emisije?

Ovaj proces u jednom koraku poznat je pod nazivom konsolidirana dehidratacija alkohola i oligomerizacija (engl. Consolidated Alcohol Dehydration and Oligomerization – CADO). Kako bi otkrili što to znači za emisije, istraživači su iskoristili pomoć znanstvenika iz Argonne National Laboratorya koji su napravili alat za računalnu analizu pod nazivom GREET (Gases, Regulated Emissions, and Energy use in Transportation), odnosno staklenički plinovi, regulirane emisije i upotreba energije u transportu.

„GREET je jedan od rijetkih alata koji mogu pružiti cjelokupnu sliku o energetskim i okolišnim utjecajima cjelokupnog sustava vozila i goriva“, rekao je Michael Wang, vođa GREET tima u Argonneu i jedan od koautora istraživanja.

Istraživači su koristili GREET kako bi izračunali emisiju stakleničkih plinova tijekom životnog ciklusa ugljikovodičnih goriva dobivenih iz različitih sirovih materijala i različitim metodama konverzije. Neke od sirovina koje su analizirane bile su kukuruz i šećerna trska kao i slama od šećerne trske i ostaci kukuruza nakon žetve. Razlika je u tome da se upotrebom prve dvije sirovine oduzima hrana ljudima i životinjama, dok se druga grupa često smatra otpadnim proizvodima koji se odbacuju.

„Varijacije u sirovinama koje se koriste za proizvodnju etanola i načinima za njihovu konverziju rezultiraju različitim razinama emisije stakleničkih plinova“, rekla je analitičarka energetskih sustava u Argonneu i koautorica istraživanja Pahola Thathiana Benavides.

Kolika je cijena?

Analiza je pokazala kako mješavine ugljikovodika dobivene CADO procesom konverzije smanjuju emisiju stakleničkih plinova između 40 posto i 96 posto ovisno o sirovini i načinu konverzije. Emisije stakleničkih plinova smanjene su za 40 posto u slučaju kukuruznog zrna, za 70 posto u slučaju soka od šećerne trske te za 70-96 posto u slučaju celulozne biomase poput slame šećerne trske i ostataka kukuruza nakon žetve.

Istraživači predviđaju kako bi unutar dvije godine troškovi na komercijalnoj skali bili manji od 2,00 USD/GJ. Prema tvrtki Fortis BC, GJ je ekvivalentan 26 litara benzina ili 277 kWh električne energije, što znači da je cijena procesa oko 30 centi po jednom galonu benzina (1 galon = 3,8 litara). U to nisu uključeni troškovi etanola koji, prema Biofuels Digest, iznose oko 1,22 USD po galonu.

„Za ostvarenje ciljeva održivog razvoja, potrebna su nam goriva koja ispuštaju manje stakleničkih plinova i čija je proizvodnja ekonomski isplativa. Ovaj rad je pokazatelj da je izgradnja takve budućnosti itekako moguća“, navodi Benavides.

Izvor: https://www.ekovjesnik.hr/clanak/2428/biogoriva-bi-mogla-smanjiti-emisije-staklenickih-plinova-za-96

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »