Vlada u Sabor uputila Zakon o poticanju čistih vozila u cestovnom prijevozu

Foto: Unsplash

Vlada je u Sabor uputila Zakon o poticanju čistih vozila u cestovnom prijevozu, kojim se jasno definira da poticaje više uopće neće moći dobiti vozila koja koriste fosilna goriva za pogon. Ovim Zakonom utvrđuju se minimalni ciljevi javne nabave za udio čistih lakih i teških vozila po pojedinim državama članicama kroz određena vremenska razdoblja, uzimajući i obzir specifičnosti svake države članice, stoji u zakonskom prijedlogu. Riječ je o EU direktivama koje se transponiraju u nacionalno zakonodavstvo, piše Energetika-net portal.

Proširuje se područje primjene Zakona umjesto samo na kupnju vozila sada se odnosi i na leasing vozila, unajmljivanje ili najam s pravom otkupa te na ugovore za određene usluge. Proširuje se i popis usluga na koje se Zakon odnosi, osim usluga javnog cestovnog prijevoza, usluga posebnog cestovnog prijevoza putnika, izvanrednog prijevoza putnika, kao i posebne usluge dostave pošte i paketa i usluge skupljanja otpada. 

Prema tom prijedlogu čisto vozilo se smatra vozilo kategorije M1, M2 i N1 s emisijama iz ispušne cijevi u vrijednosti najviše do 50 CO2 g/km i stvarnim emisijama onečišćujućih tvari tijekom vožnje ispod 80% primjenjivih ograničenja emisija do 31. prosinca 2025. odnosno nultih emisija iz ispušne cijevi i stvarnim emisijama onečišćujućih tvari tijekom vožnje primjenjivih nakon 01. siječnja 2026. 
Također, čisto vozilo je vozilo kategorije M3, N2 i N3 (tegljači) koje upotrebljava alternativna goriva koja su definirana posebnim propisom kojim se uređuju biogoriva za prijevoz i kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva, a u koja se ne ubrajaju biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz kultura za proizvodnju hrane i hrane za životinje. U slučaju vozila koja upotrebljavaju tekuća biogoriva, sintetička i parafinska goriva, ta se goriva ne smiju miješati s konvencionalnim fosilnim gorivima.  Također, definira se i teško vozilo s nultim emisijama kao ono čiji motor ispušta manje od 1 g CO2/kWh. Prema toj definiciji, više se čistim vozilom neće smatrati pogon na CNG i LNG.

Ovaj zakon slijedit će pravilnik u roku od 60 dana, kojim se propisuju minimalni ciljevi u javnoj nabavi vozila za cestovni prijevoz te obveza izvješćivanja Europske komisije, prenosi Energetika-net.