Usvojen Nacrt prijedloga hrvatske strategije za vodik do 2050.

Foto: Pixabay

Na sjednici Vlade održanoj 17. ožujka usvojen je Nacrt prijedloga hrvatske strategije za vodik do 2050. godine.

Hrvatska strategija za vodik do 2050. godine naglašava prednosti razvijanja potencijala vezanog za vodikovu ekonomiju te je usklađena s ciljevima Europske strategije za vodik, kao i s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. Ona obuhvaća mogućnosti proizvodnje vodika, pohrane (skladištenja) i transporta vodika, korištenja, kao i potencijale u istraživanju, razvoju i inovacijama na području svih dijelova gospodarstva zasnovanog na vodiku.

U Strategiji se razmatra potencijal vodika u dekarbonizaciji gospodarstva te način njegova iskorištenja. Također, opisuju se područja intervencija, utvrđuju strateški ciljevi, pokazatelji učinka strateških ciljeva i ciljane vrijednosti pokazatelja, te okvir za praćenje i vrednovanje Strategije. Četiri su strateška cilja i to: povećanje proizvodnje obnovljivog vodika, povećanje iskorištavanja potencijala OIE za proizvodnju obnovljivog vodika, povećanje korištenja vodika, te poticanje razvoja znanosti, istraživanja i razvoja vodikovih tehnologija.

Strateški ciljevi doprinijet će smanjenju emisija CO2 u skladu s obvezama koje je Republika Hrvatska preuzela kao dio Europske unije, s ciljem smanjenja utjecaja na globalno zatopljenje. Ostvarenje ciljeva rezultirat će povećanim udjelom potrošnje vodika u ukupnoj potrošnji energije u razdoblju do 2050. godine, kao i proizvodnjom obnovljivog vodika koju je potrebno dostići s obzirom na projicirani udio u potrošnji.

Izvor: MINGOR