Turska banka Garanti BBVA potpisala PPA ugovor o kupnji energije iz obnovljivih izvora

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Geotermalna elektrana Kızıldere III/Zorlu Energy

Garanti BBVA, banka sa sjedištem u Turskoj koja je dijelom u vlasništvu španjolske banke Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), potpisala je ugovor o kupnji energije (PPA) iz geotermalnih izvora, vjetroelektranskih i hidroelektrana. Ugovor je potpisan s energetskom tvrtkom Zorlu Energy, piše ThinkGeoEnergy portal.

Prema ugovoru, Zorlu Energy će 2020. godine banci prodati 90 milijuna KWh električne energije, što je jednako razini koja će se potrošiti u 45 zgrada i 813 poslovnice. Sva električna energija koja će se prodavati bit će pokrivena iz postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Zorlu Energy ima 305 MW u geotermalnoj energiji, 135 MW u energiji vjetra i 118,94 MW u proizvodnji hidroelektrane.

Osnovana 1946. godine u Ankari, Garanti banka je na dan 31. ožujka 2019. godine imala imovinu veću od 423 milijarde turskih lira i druga je najveća turska privatna banka.