Predstavljena nova industrijska strategija za konkurentnu, zelenu i digitalnu Europu

Alfonso Diaz/Pixabay

Europska komisija predstavila je jučer novu strategiju potpore europskoj industriji u njezinoj dvostrukoj tranziciji prema klimatskoj neutralnosti i digitalnom vodstvu. Cilj je strategije povećati konkurentnost Europe i njezinu stratešku autonomiju u kontekstu temeljitih geopolitičkih promjena i sve veće konkurencije na svjetskoj razini, priopćili su iz Komisije.

U paketu inicijativa iznosi se novi pristup europskoj industrijskoj politici, koji je čvrsto ukorijenjen u europskim vrijednostima i tradiciji socijalnog tržišnoga gospodarstva, i utvrđuje niz mjera za potporu svim dionicima europske industrije, uključujući velika i mala poduzeća, inovativna novoosnovana poduzeća, istraživačke centre, pružatelje usluga, dobavljače i socijalne partnere. Cilj je posebne strategije za mala i srednja poduzeća smanjiti birokraciju i pomoći brojnim MSP-ovima u Europi da svoje poslovanje prošire na cijelo jedinstveno tržište i šire, olakšati im pristup financiranju te ih potaknuti da predvode digitalnu i zelenu tranziciju. Inicijative uključuju i konkretne korake za uklanjanje prepreka funkcionalnom jedinstvenom tržištu, najvećoj prednosti Europe, kako bi svim našim poduzećima omogućili rast i poslovanje u Europi i šire.

Objavljeni paket mjera industrijske politike obuhvaća sljedeće inicijative:

Nova industrijska strategija

Kako bi se ojačao vodeći položaj Europe u industriji, novom industrijskom strategijom nastojat će se ostvariti tri ključna prioriteta: održavanje globalne konkurentnosti europske industrije i jednakih uvjeta tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu i globalno, klimatska neutralnost Europe do 2050. te oblikovanje europske digitalne budućnosti.

U strategiji se identificiraju ključni pokretači europske industrijske preobrazbe i predlaže sveobuhvatan skup budućih mjera, među ostalim:

• Akcijski plan za intelektualno vlasništvo za jačanje tehnološkog suvereniteta, promicanje jednakih uvjeta tržišnog natjecanja na globalnoj razini, učinkovitiju borbu protiv krađe intelektualnog vlasništva i prilagodbu pravnog okvira zelenoj i digitalnoj tranziciji.

• S obzirom na to da je tržišno natjecanje najbolji poticaj našim poduzećima, revizijom pravila EU-a o tržišnom natjecanju koja je u tijeku, a uključuje i ocjenu kontrole koncentracija i provjeru prikladnosti smjernica o državnim potporama, osigurat će se primjerenost naših pravila gospodarstvu koje se brzo mijenja i sve više digitalizira te mora postati zelenije i kružnije.

• Potrebno nam je pošteno tržišno natjecanje kod kuće i u inozemstvu. Uz maksimalno iskorištavanje mogućnosti mehanizama trgovinske zaštite, Komisija će do sredine 2020. donijeti bijelu knjigu o suzbijanju negativnih učinaka stranih subvencija na jedinstveno tržište i o pitanju pristupa trećih zemalja javnoj nabavi u EU-u i financiranju EU-a. O pitanju stranih subvencija donijet će se prijedlog pravnog instrumenta u 2021. Istodobno će se nastaviti rad na jačanju globalnih pravila o industrijskim subvencijama u okviru Svjetske trgovinske organizacije i poduzimati mjere za rješavanje manjka reciprociteta u pristupu javnoj nabavi u trećim zemljama.

• Sveobuhvatne mjere za modernizaciju i dekarbonizaciju energetski intenzivnih industrija, podupiranje industrije održive i pametne mobilnosti, promicanje energetske učinkovitosti i osiguravanje dostatne i stalne opskrbe energijom s niskim udjelom ugljika po konkurentnim cijenama.

• Jačanje industrijske i strateške autonomije Europe osiguravanjem opskrbe ključnim sirovinama provedbom akcijskog plana za ključne sirovine i lijekove, koji se temelji na novoj farmaceutskoj strategiji EU-a, te potporom razvoju strateške digitalne infrastrukture i ključnih razvojnih tehnologija.

• Osnivanje saveza za čisti vodik radi brže dekarbonizacije industrije i zadržavanja vodećeg položaja u industriji, a zatim saveza za industrije s niskim emisijama ugljika, industrijske oblake i platforme te sirovine.

• Dodatno zakonodavstvo i smjernice o zelenoj javnoj nabavi.

• Ponovna usmjerenost na inovacije, ulaganje i vještine

Uz izradu sveobuhvatnog skupa mjera, koji će obuhvaćati horizontalne mjere i mjere za posebne tehnologije, Komisija će sustavno analizirati rizike i potrebe različitih industrijskih ekosustava. Pritom će blisko surađivati s uključivim i otvorenim industrijskim forumom, koji bi se trebao uspostaviti do rujna 2020. Forum će okupljati predstavnike industrije, uključujući MSP-ove i velika poduzeća, socijalne partnere, istraživače te predstavnike država članica i institucija EU-a. U njegovu će radu po potrebi sudjelovati i stručnjaci iz određenih sektora. Svi će se sudionici i dalje okupljati na Komisijinim Danima industrije EU-a.

Nova strategija za MSP-ove

Mala i srednja poduzeća imaju ključnu ulogu u europskoj industrijskoj strukturi jer osiguravaju dva od tri radna mjesta i neophodna su za ostvarivanje novog industrijskog pristupa. Cilj je strategije pomoći malim i srednjim poduzećima pri dvostrukoj tranziciji, što podrazumijeva i dostupnost zaposlenika s odgovarajućim vještinama. Komisija će radi jačanja kapaciteta malih i srednjih poduzeća za tranziciju ojačati Europsku poduzetničku mrežu angažiranjem posebnih savjetnika za održivost. Proširit će i digitalnoinovacijske centre u svim europskim regijama kako bi MSP-ovi lakše uključivali digitalne inovacije. Omogućit će se volontiranje i osposobljavanje za digitalne tehnologije. Kako bi se MSP-ovima olakšalo poslovanje na jedinstvenom tržištu i izvan njega, Komisija predlaže mjere za uklanjanje regulatornih i praktičnih prepreka poslovanju ili širenju poslovanja. Komisija npr. pojačava napore za osiguravanje ažurnog plaćanja, posebno s pomoću novog virtualnog opservatorija i alternativnog rješavanja sporova. Kako bi mala i srednja poduzeća lakše poslovala na europskoj razini, Komisija će u okviru dijela programa InvestEU koji se odnosi na MSP-ove podupirati i Fond za inicijalne javne ponude MSP-ova. Osnažit će i poduzetništvo žena poticanjem ulaganja u poduzeća i fondove kojima upravljaju žene. Nadalje, Komisija poziva države članice da osiguraju jedinstvene kontaktne točke za pomoć poduzećima. Cilj je da Europa postane najbolje mjesto za osnivanje i rast poduzeća. Komisija će surađivati s državama članicama na izradi standarda EU-a Start-up Nations radi razmjene i prihvaćanja najboljih praksi kako bi se ubrzao rast visokotehnoloških MSP-ova i novoosnovanih poduzeća. Kako bi se osigurala politička predanost tim mjerama, visoki izaslanik EU-a za MSP-ove održavat će blisko partnerstvo i koordinaciju s državama članicama EU-a preko nacionalnih izaslanika za MSP-ove, kao i s regionalnim i lokalnim vlastima. Na taj će se način ojačati pozicija MSP-ova u zakonodavstvu EU-a.

Jedinstveno tržište od kojeg koristi imaju naša poduzeća i potrošači

Jedinstveno tržište jedno je od najvećih europskih postignuća i funkcionira kao veliko domaće tržište za europska poduzeća. Poticaj je tržišnom natjecanju i trgovini unutar EU-a i građanima EU-a pruža širi izbor robe i usluga te veće mogućnosti zapošljavanja i poduzetništva. Jedinstveno tržište europskim poduzećima daje potrebnu ekonomsku snagu da postanu predvodnici na globalnoj razini.

Unatoč tome, Europljani i dalje nailaze na prepreke koje ih sprečavaju da u potpunosti iskoriste potencijal jedinstvenog tržišta. Procjene pokazuju da bi se uklanjanjem tih prepreka do kraja desetljeća mogle stvoriti gospodarske koristi vrijedne do 713 milijardi eura. U današnjem izvješću o preprekama jedinstvenom tržištu utvrđen je niz prepreka iz perspektive europskih poduzeća i potrošača. Glavni su uzroci tih prepreka sljedeći: restriktivna i složena nacionalna pravila, ograničeni administrativni kapaciteti, nepravilan prijenos propisa EU-a i njihova neodgovarajuća provedba.

U cilju uklanjanja tih prepreka Komisija je danas donijela akcijski plan za bolju provedbu i osiguravanje primjene pravila jedinstvenog tržišta, kojim se nastoje ukloniti prepreke koje proizlaze iz kršenja prava EU-a. Akcijski plan temelji se na obnovljenom partnerstvu država članica i Komisije u kontekstu njihove zajedničke odgovornosti za osiguranje pravilne provedbe i primjene pravila jedinstvenog tržišta. U tom je kontekstu Akcijskim planom uspostavljena zajednička radna skupina Komisije i država članica za jačanje suradnje u osiguravanju provedbe pravila jedinstvenog tržišta. Komisija će sa svoje strane podupirati nacionalne i lokalne vlasti u njihovim naporima da se europski propisi ispravno provode i bez oklijevanja će poduzimati čvrste mjere u slučaju povreda pravila jedinstvenog tržišta.

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »