Partner broker – novi član Obnovljivih izvora energije Hrvatske

Foto: Pixbabay

Partner broker, društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranu sa sjedištem u Zagrebu, novi je član Obnovljivih izvora energije Hrvatske (OIEH).

Partner broker čini tim čine brokeri koji dolaze s ključnih pozicija iz vodećih osiguravajućih i brokerskih kuća s hrvatskog tržišta te posjeduju bogato iskustvo na poslovima osiguranja i upravljanja štetama. U svakodnevnom poslovanju, kako ističu, nastoje pružiti visoku dodatnu vrijednost klijentima kroz usluge analize rizika, kreiranja prilagođenih osigurateljnih rješenja, pregovaranja s osiguravajućim društvima u ime klijenta te upravljanja procesom prijave i likvidacije odštetnih zahtjeva.

“Svojim klijentima pomažemo pri optimizaciji troškova osiguranja, kontinuirano pružamo stručnu pomoć vezanu za korištenje prava i ispunjavanje obveza iz ugovora o osiguranju, uz istovremenu potpunu transparentnost poslovanja. Surađujemo i vodimo brigu o stotinjak klijenata s područja RH i EU, koji dolaze iz različitih industrija kao što su građevina, energetika, transport i logistika, nuklearna tehnologija, turistička i ugostiteljska djelatnost, proizvodnja i dr. S obzirom na kompleksnost područja osiguranja u današnje vrijeme, ovlašteni brokeri u osiguranju predstavljaju nezaobilazni način pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju te imaju jedinstvenu ulogu zaštite ugovaratelja osiguranja”, ističe direktor Mario Zadravec.

Potencijal za usluge brokera u osiguranju prvenstveno vide kod vjetroparkova i solara, koji su zbog prirode svoje djelatnosti izloženi različitim rizicima. “Osim izloženosti različitim internim i eksternim rizicima koje je potrebno osigurati, praksa pokazuje da je osiguranicima u pravilu veliki problem sama kompleksnost osiguranja koja dolazi do izražaja prilikom ugovaranja ovako složenih polica osiguranja kao i proces prijave i likvidacije odštetnih zahtjeva”, pojašnjava Zadravec. Dodaje da je uloga brokera prepoznavanje rizika kojima je klijent izložen s obzirom na okruženje i djelatnost kojom se bavi, kreiranje programa osiguranja prema stvarnim potrebama klijenta te pomoć prilikom prijave i obrade šteta. “Primjerice, osiguranje vjetroparkova je vrlo složen proces koji zahtjeva dobro poznavanje industrije, specifična iskustva u rješavanju odštetnih zahtjeva te poznavanje tržišta osiguranja i uvjeta osiguranja, a kako bi se moglo ugovoriti adekvatno osigurateljno pokriće i kvalitetno upravljati štetama. Upravo iz tog razloga smatramo da svojim iskustvom možemo pomoći tvrtkama iz sektora OIE”, poručuje direktor Partner brokera.

Govoreći o planovima u narednom razdoblju te motivu učlanjenja u OIEH, Zadravec ističe kako su nedavno pokrenuli projekt osiguranja vjetroparkova u kojem žele objediniti rizike više vjetroparkova u zajednički ‘pool’ s ciljem ishođenja boljeg omjera premije i osigurateljnog pokrića te pružanja kompletne podrške po svim pitanjima osiguranja, a prvenstveno prilikom prijave i obrade odštetnih zahtjeva, za klijente i članove OIEH. Osim rada na projektu osiguranja vjetroelektrana, Partner broker je aktivan na sličnom projektu osiguranja u drugoj industriji gdje također imaju velika očekivanja. Partner broker će, otkriva direktor, ostvariti 100%-tni rast u 2021., a planiraju značajan rast i u 2022. godini.

“Imajući u vidu problematiku osiguranja s kojom se susreću tvrtke iz djelatnosti obnovljivih izvora energije, željeli smo pokrenuti ovakav projekt koji je već postoji u drugim industrijama, a koji će sudionike projekta staviti u bolju poziciju prilikom pregovaranja oko uvjeta osiguranja te prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva. Nadamo se da će što više članova prepoznati svoj interes i priključiti se ovom projektu”, poručuje Zadravec.

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »