OIEH i Pokret otoka organiziraju prvu konferenciju posvećenu Sunčevoj energiji

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
PopunjeniDaniSunca

Obnovljivi izvori energije Hrvatske i Pokret otoka organiziraju prvu konferenciju posvećenu korištenju Sunčeve energije ‘DANI SUNCA‘, koja će se održati 30. rujna i 1. listopada 2021. u gradu Hvaru (konferencija počinje 30. rujna u 18 sati i završava 1. listopada u 18 sati).

Konferencija će na jednom mjestu okupiti ključne dionike energetske tranzicije u Hrvatskoj te kroz zajedničku raspravu pokušati pronaći mogućnost učinkovitijeg korištenja Sunčeve energije i snažnijeg razvoja projekata. Predstavnici ministarstava, institucija, akademske zajednice, proizvođača opreme, bankarskog sektora, investitora, županija i lokalnih zajednica o projektima korištenja solarne energije govorit će kroz središnje teme (panele), prepoznate kao ključne za snažnije korištenje bogatog prirodnog potencijala:

  • Europska i nacionalna strategija za zelenu tranziciju

Europski zeleni plan usmjeren je na održiv rast koji uključuje tranziciju prema pravednom društvu s modernim, resursno održivim i konkurentnim gospodarstvom s neto nula emisija CO2 u 2050. Provedba Zelenog plana na nacionalnoj razini velik je izazov za sve članice EU-a, pa tako i za Hrvatsku. Zelena tranzicija u Hrvatskoj ostvarit će se prelaskom na čistu energiju, poticanjem zelenih ulaganja, jačanjem samodostatnosti u proizvodnji hrane te razvojem održivog i kružnog biogospodarstva. Potencijale imamo, ciljevi su postavljeni, sredstva su nam na raspolaganju, no jesu li ambicije dovoljne? Koliko smo spremni na pretvaranje klimatskih i ekoloških ambicija u stvarne projekte? Kakve nam reforme predstoje i što donose novi zakonodavni okviri? Gdje su nam prilike, potencijalne zamke, a gdje najveći izazovi?

  • Stanje i budućnost fotonaponskih elektrana u Hrvatskoj

Europa je na putu da postane prvi klimatski neutralan kontinent na svijetu, a solarna energija može pomoći u postizanju tog cilja. Solar, prema svim predviđanjima, čekaju svijetli dani. Pad troškova i nove energetske politike glavni su razlozi za optimistične prognoze velikog rasta broja i instalirane snage sunčanih elektrana do kraja ovog desetljeća. Hrvatska je s razvojem fotonaponskih elektrana krenula prije 10-ak godina i još uvijek je ostao veliki neiskorišteni potencijal koji privlači veliki interes. Možemo li ostvariti sve očekivane projekte sukladno prostornim i okolišnim uvjetima? Gdje su još razvojne, proceduralne i administrativne boljke i na koji ih način riješiti? Kojim tempom možemo povećati  korištenje solarne energije?  

  • Solarne tehnologije u Hrvatskoj

Način korištenja Sunčeve energije odavno je stekao širu pažnju javnosti, a razvoj tehnologija zasnovanih na korištenju Sunčeve energije i njihova komercijalna upotreba u stalnom su porastu. Od suvremenih solarnih tehnologija danas se očekuje inovativnost, pouzdanost, ekološka prihvatljivost i kompatibilnost s pametnim mrežama. Bez takvih rješenja nema uspješne energetske tranzicije. Stoga je potrebno poticati na inovacije i istraživanja te sustavno ulagati u edukaciju. Gdje je Hrvatska u odnosu na ostatak svijeta kada je riječ o novim solarnim tehnologijama? Što sve rade i kakva rješenja razvijaju domaći proizvođači? Je li dovoljno kvalitetna i sustavna suradnja između gospodarstva i akademske zajednice?

  • Primjena solara u gospodarstvu, industriji i poduzetništvu

Osim iskorištavanja Sunčeve energije za potrebe kućanstava, kao što su zagrijavanje prostora, vode ili proizvodnja električne energije, sve se više prepoznaje mogućnost njezinog korištenja u automobilskoj industriji, poljoprivredi, građevinskom sektoru, rudarstvu, proizvodnji vodika, itd. Solarna energija je u sinergiji s brojnih sektorima i može odgovoriti na mnoge energetske zahtjeve. Gdje je ta sinergija najizraženija u hrvatskom gospodarstvu? Može li solarna energija donijeti veću konkurentnost gospodarstva, smanjiti troškove i stvoriti novu dodanu vrijednost?Kako pametno i inovativno iskoristiti sav hrvatski solarni potencijal?

  • Ekonomsko-financijska održivost projekata

Pravna sigurnost, pojednostavljeni administrativni procesi i održiva financijska konstrukcija neki su od ključnih elemenata koji jamče uspjeh u realizaciji OIE projekata. Iako investitore u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora znatno više muči administracija, financijska konstrukcija itekako je bitan element u realizaciji projekata. Financijske institucije postrožuju pravila, traže veće garancije, prilagođavaju se ‘zelenim’ trendovima te sve više podržavaju ekološki prihvatljive i održive projekte u svim područjima OIE. U kakve će projekte ulagati banke i fondovi u Hrvatskoj i koji su njihovi kriteriji? Što je potrebno za veći angažman kapitala i sigurnost njegovog povrata? Kako osigurati održivost projekata?

  • Uloga građana i JLS u zelenoj tranziciji

Jedinice lokalne samouprave imaju značajnu ulogu u tranziciji na potpuno obnovljivu energiju i njihova podrška itekako je važna. Lokalne vlasti primjenjuju nacionalna pravila na lokalnoj razini, stoga je od iznimne važnosti njihovo aktivno sudjelovanje u kreiranju tranzicijskih politika i lokalnih strategija. Potrebno je educirati građane i potaknuti ih na pojedinačna i zajednička ulaganja u projekte OIE. Također, potrebno im je omogućiti jednostavnost i pristupačnost korištenja OIE kako bi se snažnije razvijala distribuirana proizvodnja energije. Kako ojačati ulogu lokalnih zajednica u realizaciji projekata na njihovom području? Kakva je dosadašnja suradnja investitora i lokalnih zajednica? Kako iskoristiti sve veći interes građana za sudjelovanjem u zelenoj tranziciji?