Udruženja OIEH za 2. godišnjicu potpisivanja Pariškog sporazuma

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Priopćenje Pariški sporazum
Priopćenje Pariški sporazum

Jedino tranzicijom prema zelenoj energiji ostvarujemo proizvodnju iz domaćih resursa, nova radna mjesta, razvoj gospodarstva i zajednice, rast standarda građana, uključujući zdravlje i okoliš te dugoročno smanjenje uvoza i uporabu domaće energije.

Povodom druge godišnjice od potpisivanja Pariškog sporazuma, želimo istaknuti njegovu pozitivnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Lideri zemalja diljem svijeta po prvi puta u povijesti su ratificirali jedan sporazum posvećen akciji protiv zagađenja i klimatskim promjenama.

Dugoročne strategije za smanjenje emisija stakleničkih plinova

Republika Hrvatska je potpisnica Pariškog sporazuma i kao takva se obvezala uložiti trud prema ograničenju globalnog zatopljenja i donositi dugoročne strategije koje su vezane uz ograničavanje i smanjivanje emisija stakleničkih plinova.

Od 2007. godine Hrvatska je prošla turbulentan put i povećala instaliranu snagu obnovljivih izvora energije u svom energetskom miksu. Javnost je značajno osviještena o značaju obnovljivih izvora energije i spremna je prihvatiti gospodarski i socijalni razvoj prema društvu s niskim emisijama stakleničkih plinova. Svjedočimo pozitivnom trendu razvoja novih proizvoda i usluga koje predvode vodeće hrvatske tvrtke kao što su Končar, Solvis, Rimac Automobili, DOK-ING, Đuro Đaković, Centrometal, Pro Integris, Helb te mnoštvo malih i srednjih privatnih tvrtki koje su našle svoje mjesto na tržištu proizvoda u segmentu održive energetike kroz obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i energetsku neovisnost.

Hrvatska može biti regionalni predvodnik u primjeni OIE

Zbog svega navedenog, Hrvatska mora odabrati smjer u kojem će biti regionalni predvodnik primjene obnovljivih izvora u jugoistočnoj Europi. Kako bi to postigla, zagovaramo sljedeće:

  • potrebno je izraditi Strategiju energetskog razvoja koja će zacrtati jasne i realne ciljeve u segmentu obnovljivih izvora energije te prilagoditi strategiju industrijskog razvoja novim okolnostima razvoja obnovljivih izvora energije kako bi domaća industrija uhvatila tehnološki korak,
  • potrebno je podržati društveni konsenzus razvoja obnovljivih izvora do 2030., odnosno 2050. godine prema smjernicama Niskougljične strategije te podržati ukupan razvoj elektroenergetskog sektora, gospodarstva i društva,
  • potrebno je provesti tranziciju sustava poticanja prema premijskom sustavu što će uvesti transparentnost u sustav poticanja i stvoriti pozitivno ozračje za razvoj energetskog poduzetništva i poticanja proizvodnje na mjestu potrošnje što je sukladno preporukama Zimskog paketa 2017.,
  • potrebno je poticati učinkovitu primjenu obnovljivih izvora energije i proizvodnje na mjestu potrošnje u poduzetničkim i industrijskim zonama, kao i primjenu mikroproizvodnje kod poduzetnika i građana; posebno naglašavamo ulogu primjene energije sunca kao oblika obnovljivih izvora energije koji je najjednostavniji za primjenu i široj javnosti najbliži.

Pojedinci, zadruge, nevladine organizacije, privatni sektor i lokalna samouprava nezaustavljivo idu u smjeru svjetskih trendova sve veće i šire primjene obnovljvih izvora energije. Od modela udruživanja kroz energetske zadruge i financiranja izgradnje obnovljivih izvora energije sredstvima za razvoj iz programa Europske unije pa sve do financiranja projekata grupnim ulaganjem i sredstvima etičnih banaka te novih modela primjene tehnologije ulančanih blokova i plaćanja usluga kriptovaluta u održivoj energetici, koraci u smjeru održive budućnosti su sve više zamjetni.

Kod zemalja koje su razvile svoju industriju i napravile najviše – tamo to nisu napravile velike elektroprivrede, nego baš građani, male i srednje firme, energetske zadruge i poljoprivrednici.

Foto: Jaclou-DL / Pixabay