Udruženja OIEH za 2. godišnjicu potpisivanja Pariškog sporazuma

Priopćenje Pariški sporazum
Priopćenje Pariški sporazum

Jedino tranzicijom prema zelenoj energiji ostvarujemo proizvodnju iz domaćih resursa, nova radna mjesta, razvoj gospodarstva i zajednice, rast standarda građana, uključujući zdravlje i okoliš te dugoročno smanjenje uvoza i uporabu domaće energije.

Povodom druge godišnjice od potpisivanja Pariškog sporazuma, želimo istaknuti njegovu pozitivnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Lideri zemalja diljem svijeta po prvi puta u povijesti su ratificirali jedan sporazum posvećen akciji protiv zagađenja i klimatskim promjenama.

Dugoročne strategije za smanjenje emisija stakleničkih plinova

Republika Hrvatska je potpisnica Pariškog sporazuma i kao takva se obvezala uložiti trud prema ograničenju globalnog zatopljenja i donositi dugoročne strategije koje su vezane uz ograničavanje i smanjivanje emisija stakleničkih plinova.

Od 2007. godine Hrvatska je prošla turbulentan put i povećala instaliranu snagu obnovljivih izvora energije u svom energetskom miksu. Javnost je značajno osviještena o značaju obnovljivih izvora energije i spremna je prihvatiti gospodarski i socijalni razvoj prema društvu s niskim emisijama stakleničkih plinova. Svjedočimo pozitivnom trendu razvoja novih proizvoda i usluga koje predvode vodeće hrvatske tvrtke kao što su Končar, Solvis, Rimac Automobili, DOK-ING, Đuro Đaković, Centrometal, Pro Integris, Helb te mnoštvo malih i srednjih privatnih tvrtki koje su našle svoje mjesto na tržištu proizvoda u segmentu održive energetike kroz obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i energetsku neovisnost.

Hrvatska može biti regionalni predvodnik u primjeni OIE

Zbog svega navedenog, Hrvatska mora odabrati smjer u kojem će biti regionalni predvodnik primjene obnovljivih izvora u jugoistočnoj Europi. Kako bi to postigla, zagovaramo sljedeće:

  • potrebno je izraditi Strategiju energetskog razvoja koja će zacrtati jasne i realne ciljeve u segmentu obnovljivih izvora energije te prilagoditi strategiju industrijskog razvoja novim okolnostima razvoja obnovljivih izvora energije kako bi domaća industrija uhvatila tehnološki korak,
  • potrebno je podržati društveni konsenzus razvoja obnovljivih izvora do 2030., odnosno 2050. godine prema smjernicama Niskougljične strategije te podržati ukupan razvoj elektroenergetskog sektora, gospodarstva i društva,
  • potrebno je provesti tranziciju sustava poticanja prema premijskom sustavu što će uvesti transparentnost u sustav poticanja i stvoriti pozitivno ozračje za razvoj energetskog poduzetništva i poticanja proizvodnje na mjestu potrošnje što je sukladno preporukama Zimskog paketa 2017.,
  • potrebno je poticati učinkovitu primjenu obnovljivih izvora energije i proizvodnje na mjestu potrošnje u poduzetničkim i industrijskim zonama, kao i primjenu mikroproizvodnje kod poduzetnika i građana; posebno naglašavamo ulogu primjene energije sunca kao oblika obnovljivih izvora energije koji je najjednostavniji za primjenu i široj javnosti najbliži.

Pojedinci, zadruge, nevladine organizacije, privatni sektor i lokalna samouprava nezaustavljivo idu u smjeru svjetskih trendova sve veće i šire primjene obnovljvih izvora energije. Od modela udruživanja kroz energetske zadruge i financiranja izgradnje obnovljivih izvora energije sredstvima za razvoj iz programa Europske unije pa sve do financiranja projekata grupnim ulaganjem i sredstvima etičnih banaka te novih modela primjene tehnologije ulančanih blokova i plaćanja usluga kriptovaluta u održivoj energetici, koraci u smjeru održive budućnosti su sve više zamjetni.

Kod zemalja koje su razvile svoju industriju i napravile najviše – tamo to nisu napravile velike elektroprivrede, nego baš građani, male i srednje firme, energetske zadruge i poljoprivrednici.

Foto: Jaclou-DL / Pixabay

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »