Newsletter, 15. svibanj 2020.

IZDVAJAMO:

VLADA Kreće primjena premijskog modela za proizvodnju iz obnovljivih izvora, a s njime i novi investicijski ciklus

Hrvatska Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog uredbe o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija. To znači, kako je uvodno istaknuo ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, početak primjene premijskog modela poticanja proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i investicijskog ciklusa, a sve s ciljem stvaranja niskougljičnog društva. Ukupna kvota svih grupa proizvodnih postrojenja za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, koja doprinosi ostvarivanju ciljeva u proizvodnji električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija iznosi 2.265.000 kW…. Pročitaj više

VLADA  Odluke i Uredbe za smanjenju naknade industriji i poduzetnicima za obnovljive izvore

Vlada je u četvrtak donijela nekoliko uredbi i odluka kojima se potiču ulaganja i smanjuje naknade industriji i poduzetnicima za obnovljive izvore energije i eksploataciju mineralnih sirovina, što bi im trebalo donijeti uštede od 75 milijuna kuna godišnje. Prema Uredbi o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, pravo na umanjenu naknadu imat će poduzetnici s prosječnom godišnjom količinom potrošene električne energije na manjom od jednog GWh. Ostali uvjeti uključuju to da se poduzetnik ne smatra poduzetnikom u teškoćama sukladno važećim propisima o državnim potporama, odnosno da nad poduzetnikom nije otvoren ili proveden stečajni postupak ili postupak likvidacije. Također, ne smije imati dug ili nepodmireni duga temeljem odluke Europske Komisije o nezakonitosti ili nespojivosti potpore s unutarnjim tržištem i mora poslovati duže od jedne kalendarske godine do godine u kojoj se podnosi zahtjev za umanjenom naknadom. Vlada je donijela i Odluku o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju. Njome se uz ostalo visina naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije utvrđuje u iznosu 0,105 kuna po kilovatsatu za sve krajnje kupce električne energije… Pročitaj više

Ćorić o izbornom programu HDZ-a: Inzistirat ćemo na iskorištavanju naših kapaciteta u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i samodostatnosti u energetici kroz OIE

Govoreći i nadolazećim izborima, terminu njihova održavanje te izbornom programu čiji je koordinator, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić je naglasio da će inzistirati na iskorištavanju hrvatskih kapaciteta u segmentu poljoprivrede, prehrambene industrije te da će u programu težiti i samodostatnosti u energetici kroz ulaganja u obnovljive izvore energije. „Promovirat ćemo održiv rast i razvoj te niskougljičnu Hrvatsku“, naglasio je ministar… Pročitaj više

Hrvatskoj nekoliko opomena: EK je poziva i da pravilno provede procjene utjecaja na okoliš iz Direktive o staništima u vezi s projektima vjetroelektrana uz obalu

U okviru svibanjskog paketa o povredama prava EU-a, koje Komisija objavljuje jednom mjesečno, Hrvatska je dobila nekoliko opomena. Zbog pandemije koronavirusa, Komisija je svim zemljama članicama dala dulje rokove za odgovor na njezine opomene i obrazložena mišljenja. Komisija je uputila Hrvatskoj službenu opomenu i poziva je da pravilno provede procjene utjecaja na okoliš iz Direktive o staništima u vezi s projektima vjetroelektrana uz obalu. Prema Direktivi o staništima, projekti koji bi mogli imati značajan utjecaj na područja mreže Natura 2000, bilo pojedinačno bilo u kombinaciji s drugim planovima ili projektima, mogu se odobriti tek nakon što se utvrdi da neće negativno utjecati na cjelovitost dotičnog područja. Hrvatska ima četiri mjeseca da ukloni nedostatke koje je utvrdila Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje… Pročitaj više

VIJESTI IZ SVIJETA ZELENE ENERGIJE MOŽETE ČITATI SVAKI DAN PRIJAVOM NA NAŠ NEWSLETTER

Newsletter

Primajte informacije iz svijeta obnovljivih izvora energije

Redovito pratimo i odabiremo najnovije informacije iz područja obnovljivih izvora iz Hrvatske i svijeta.

Registrirajte se za naš newsletter: