Svjetski dan obnovljivih izvora energije

Obnovljivi izvori energije Hrvatska
Obnovljivi izvori energije Hrvatska

Danas je Svjetski dan obnovljivih izvora energije. Obilježava se svake godine s ciljem da se osvijesti potreba za istraživanjem i primjenom obnovljivih izvora energije – vjetra, sunca, vode, biomase, geotermalnih izvora. Černobilska nuklearna katastrofa koja se dogodila 26.4.1986. svake je godine na ovaj dan podsjetnik na potrebu ukazivanja na ograničenost i problematičnost primjene neobnovljivih resursa i atomske energije. Sigurnost isporuke energije, energetskih sustava, osiguranje stabilnosti i predvidivosti energetskih politika, kao i upravljanje energetskim resursima, uvjeti su za temeljno funkcioniranje, ali i za ostvarenje gospodarskog rasta i razvoja svake zemlje.

Hrvatska ima veliki potencijal u obnovljivim izvorima energije, ali ga još uvijek nedovoljno koristi.

Hrvatska kao članica Europske unije i kao potpisnica Pariškog klimatskog sporazuma ima obvezu snažnije uključiti obnovljive izvore u nacionalnu energetsku sliku. Energetski strateški dokumenti i europske direktive upućuju nas na stvaranje energetske neovisnosti, decentralizaciju i diverzifikaciju izvora energije. Umjesto trošenja novca na uvoz energije možemo ga zadržati u Hrvatskoj proizvodnjom energije iz domaćih obnovljivih resursa.

”Ako se opredijelimo za domaću energiju – put je jasan”, poručuje Maja Pokrovac, direktorica udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske.

Udruženje OIEH angažirano je u brojnim aktivnostima afirimiranja učinkovitijeg korištenja obnovljivih izvora energije pa se tako, između ostalog, zalagalo za osiguravanje financijske stabilnost OIE projekata kroz sprječavanje donošenja retroaktivnih mjera u 2017. godini. Takve je mjere kasnije zabranila i EU direktiva.

Udruženje je radilo i na stabiliziranju sustava naplate poticaja koji nije bio usklađen s potrebama tržišta, a ni sa zakonskim propisom koji je nalagao da se sustav naplate zelene energije usklađuje na godišnjoj razini s potrebama razvoja novih projekata, a sve u skladu sa strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske. 

Zalagalo se i za pokretanje zaustavljenih investicija OIE čime je omogućena realizacija investicija u iznosu od više od 2 milijarde kuna.

Sudjelovalo i u kreiranju zakonske regulative koja prvi put u Hrvatskoj potiče proizvodnju na mjestu potrošnje čime se omogućava da poduzetnici, obrtnici i gospodarstvo koje je opterećeno naknadama za OIE, može smanjiti troškove proizvodnjom električne energije za svoje potrebe u sklopu svojih proizvodnih objekata.

Udruženje OIEH se i dalje zalaže za model transparentnog obračuna naplaćivanja električne energije dobivene iz OIE, čime bi građani na mjesečnoj razini imali uvid u trošak razvoja OIE, a ujedno i procjenu isplativosti vlastitih investicija u proizvodnju na mjestu potrošnje.

OIEH priprema nove projekte koji će, uvođenjem premijskog modela, omogućiti investicije vrijedne više od 1,5 milijardi kuna godišnje, tijekom narednih 10 godina, čime bi se ostvarili ciljevi zacrtani u novoj Energetskoj strategiji.

Obnovljivi izvori energije od općeg su interesa za Hrvatsku

Proizvođači električne energije iz OIE su u zadnjih 10 godina izgradnjom proizvodnih postrojenja OIE postigli proizvodnju 19% od ukupne potrošnje električne energije, smanjili njezin uvoz u iznosu većem od 1,5 milijardi kuna godišnje. Imajući na umu da Hrvatska uvozi više od 30% električne energije, te da se tijekom ljetnih mjeseci penje i na više od 60%, jasno je koliko je važno osigurati daljnji razvoj i stabilizaciju OIE projekata i proizvodnje domaće energije.

Na tom putu udruženje OIEH želi djelovati zajedno s gospodarskim sektorom, domaćom industrijom, akademskom zajednicom, nevladinim udrugama i građanima u zajedničkom interesu ostvarivanja velikog hrvatskog energetskog potencijala iz obnovljivih izvora – stvaranjem sinergije do proizvodnje hrvatske energije.

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »