Grad Karlovac dobio financijsku podršku EU za ulaganje u geotermalne potencijale

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ilustracija/Pixabay

Gradu Karlovcu odobreno je financiranje projekta ‘Geothermal Energy Utilization Potential in the city of Karlovac – GEO4KA’ u okviru programa Horizon 2020, iz inicijative European City Facility (EUCF).

Inicijativa je pokrenuta za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju te pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza (npr. pravnih, ekonomskih, tržišnih…) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta (eng. IC). U tu svrhu osigurana je darovnica od 60.000,00 eura i kontinuirana stručna podrška za svakog izabranog prijavitelja. Pored financijske i stručne pomoći, kroz provedbu EUCF-a uključene lokalne samouprave jačat će svoje vlastite kapacitete za pripremu sličnih investicijskih podloga te uspostaviti korisne kontakte s kolegama iz drugih gradova i predstavnicima financijskog sektora.

Projekt Grada Karlovca odabran je u konkurenciji s još 75 projektnih prijedloga iz 11 europskih zemalja. Dobivenom darovnicom od 60.000,00 eura financirati će se izrada Investicijskog koncepta, Studije izvodljivosti, Poslovnog plana i Plana provedbe projekta ‘Korištenje potencijala geotermalne energije na području grada Karlovca’. Izrada ovih dokumenata otvoriti će Gradu mnoga vrata za nastavak ulaganja u geotermalne izvore na području grada te su ovi dokumenti neophodni za prijavu naknadnih projektnih prijedloga na natječaje Europske unije. Projekt traje od 17. veljače 2021. godine do 17. veljače 2022. godine, objavljeno je na stranicama Grada Karlovca.