EK ulaže 14,7 mlrd. EUR iz programa Obzor Europa u zdravu, zelenu i digitalnu Europu

Foto: Unsplash

Europska Komisija donijela je glavni program rada Obzora Europa za razdoblje 2021. – 2022. u kojem su navedeni ciljevi i posebna tematska područja za koja će se izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 14,7 milijardi eura. Ta će ulaganja pospješiti zelenu i digitalnu tranziciju, održivi oporavak od krize uzrokovane pandemijom koronavirusa i otpornost EU-a na buduće krize. Europskim istraživačima omogućit će stipendije, pristup osposobljavanju i razmjenama te pridonijeti izgradnji povezanijih i učinkovitijih europskih inovacijskih ekosustava i vrhunske istraživačke infrastrukture. Program je otvoren sudionicima iz cijele Europe i svijeta, a pritom će pojačati europski istraživački prostor, izvijestila je Komisija.

Više od 40 posto sredstava, odnosno oko ukupno 5,8 milijardi eura uložit će se u istraživanje i inovacije za Europski zeleni plan i obveze da EU do 2050. postane prvi klimatski neutralan kontinent. Ta su sredstva namijenjena projektima za unaprjeđenje znanosti o klimatskim promjenama, rješenja za smanjenje emisija stakleničkih plinova i prilagodbu klimatskim promjenama. Primjerice, projektne aktivnosti mogu biti one kojima se ubrzava prelazak na čistu energiju i mobilnost na održiv i pravedan način, pomaže u prilagodbi prehrambenih sustava, podupire kružno i biogospodarstvo, održavaju i poboljšavaju prirodni ponori ugljika u ekosustavima te potiče prilagodba klimatskim promjenama.

Dostupnim sredstvima prvenstveno se financira digitalno desetljeće Europe i stvaranje preduvjeta za osnivanje digitalnih poduzeća, što će znatno povećati iznose ulaganja u tim područjima. Program može obuhvaćati aktivnosti kojima se potiče iskorištavanje punog potencijala digitalnih alata te istraživanja i inovacija temeljenih na podacima u području zdravstva, medija, kulturne baštine, kreativnog gospodarstva, energije, mobilnosti i proizvodnje hrane. Time se podupire modernizacija industrije i jača vodeći položaj Europe u industrijskom sektoru. Za razvoj temeljnih digitalnih tehnologija u razdoblju 2021. – 2022. dodijelit će se potpora u iznosu od približno četiri milijarde eura.

Naposljetku, ovim programom rada ukupna ulaganja u iznosu od oko 1,9 milijardi eura usmjerit će se na otklanjanje neposredne gospodarske i društvene štete prouzročene pandemijom koronavirusa. Sredstva će putem instrumenta NextGenerationEU pridonijeti izgradnji nove, post-pandemijske Europe, koja će biti ne samo zelenija i digitalnija, nego i otpornija na poremećaje, što uključuje modernizaciju zdravstvenih sustava i poboljšanje istraživačkih kapaciteta, posebno za razvoj cjepiva, ističe Komisija.