EK odobrio hrvatski program potpore za obnovljive izvore energije

Foto: Pixabay

Europska komisija odobrila je, sukladno pravilima EU-a o državnim potporama, hrvatski program potpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora vrijedan 783 milijuna eura. Ta će mjera pomoći Hrvatskoj da ostvari svoje ciljeve kad je riječ o energiji iz obnovljivih izvora, uključujući ciljeve utvrđene u njezinu Planu za oporavak i otpornost, ali i pridonijeti europskom cilju postizanja klimatske neutralnosti do 2050. bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu, izvijestila je Europska komisija.

“Ovim programom vrijednim 783 milijuna eura Hrvatskoj će se omogućiti potpora proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora s pomoću brojnih tehnologija. Ta će mjera pridonijeti smanjenju emisija CO2 i drugih stakleničkih plinova, u skladu s ciljevima Zelenog plana EU-a i ciljeva za zaštitu okoliša iz hrvatskog Plana za oporavak i otpornost bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu”, istaknula je izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager.

Hrvatska je obavijestila Komisiju o svojoj namjeri uvođenja novog programa potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora, odnosno vjetroelektrana, solarnih elektrana, hidroelektrana, elektrana na biomasu, elektrana na bioplin i geotermalnih elektrana. U okviru programa potpora će se pružati u obliku premije povrh tržišne cijene električne energije. Premija će se odrediti natječajnim postupkom i neće biti viša od razlike između prosječnog troška proizvodnje za svaku tehnologiju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i cijene na tržištu električne energije. Korisnici će biti odabrani u natječajima koji će se održati u razdoblju 2021.-2023. Ta mjera bit će otvorena do 2023., a potpore će isplatiti odabranim korisnicima na razdoblje od 12 godina.

Program će pomoći Hrvatskoj da poveća svoj udio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i smanji emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova. Podržat će hrvatsku predanost postizanju europskih klimatskih ciljeva i ekoloških ciljeva, kao što je također navedeno u njezinom Nacionalnom energetskom klimatskom planu (NECP) i planu za oporavak i otpornost, izvijestila je EK.

Komisija je ocijenila da je taj program u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, a posebno sa Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju iz 2014. Utvrdila je da je potpora potrebna za daljnji razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i za pomoć Hrvatskoj u ostvarivanju europskih i nacionalnih ciljeva za zaštitu okoliša. Potpora ima i poticajni učinak jer cijene električne energije ne pokrivaju u potpunosti troškove proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Stoga bez potpore ne bi bilo ni ulaganja odabranih korisnika.

Također, Komisija ocjenjuje da je potpora razmjerna i ograničena na nužni minimum jer će se razina potpore utvrditi putem natječaja i ne može premašiti razliku između tržišne cijene električne energije i troškova proizvodnje. Komisija je također utvrdila da pozitivni učinci te mjere, posebno učinci na okoliš, nadmašuju moguće negativne učinke u smislu mogućeg narušavanja tržišnog natjecanja.

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »