Čak 29 država Europe u Tallinnu potpisalo Deklaraciju o digitalizaciji energetskog sektora

Deklaracija o digitalizaciji energetskog sektora
Deklaracija o digitalizaciji energetskog sektora

Na marginama konferencije o budućnosti tržišta električnom energijom i neformalnog sastanka ministara energetike o prometa Europske unije u Tallinnu prije tjedan dana potpisana je Deklaracija o digitalizaciji energetskog sektora. Deklaraciju je potpisalo 29 europskih zemalja, a cilj joj je veća digitalizacija energetskog tržišta i poboljšanje suradnje javnog i privatnog sektora u energetici. Važno je napomenuti kako deklaracija bilježi samo političku namjeru i ne predstavlja novu zakonsku obavezu.

Potpisnici deklaracije, među kojima je i Hrvatska, ističu važnost Pariškog sporazuma i pozdravljaju napore Europske unije za osiguravanjem sigurne, održive, konkurentne i cjenovno prihvatljive energije. Oni također prepoznaju značaj povećanja energetske učinkovitosti, širenja primjene obnovljivih izvora energije i povećanja broja aktivnih potrošača na tržištu. Potpisnici također razumiju ulogu digitalnih rješenja i digitalizacije energetskog sektora koja osnažuje potrošače i omogućava povećanje broja prosumera te potrebu za ulaganjem u digitalnu energetsku infrastrukturu.

 

Obveze i očekivanja od potpisnika

Deklaracija o digitalizaciji energetskog sektora poziva potpisnice da budu otvorene i pokažu interes kao i promjene, inovacije i nove poslovne modele koje donosi. One će stremiti k iskorištenju postojeće digitalne infrastrukture, diverzifikaciji izvora energije, funkcioniraju tržišta električne energije i smanjenju emisija stakleničkih plinova. Deklaracija obavezuje potpisnice da djeluju prema klimatskim i energetskim ciljevima EU kroz inovativna, digitalna i tehnološka rješenja. Obavezuje ih također da traže rješenja koja pogoduju učinkovitom funkcioniranju energetskih sustava i tržišta. Time se postiže maksimalna vrijednost iz obnovljivih izvora energije i skladištenja energije. Očekuje se doprinos sigurnoj i raznolikoj opskrbi, smanjenju emisija i dobro funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta.

Deklaracija želi potaknuti potrošače za veće sudjelovanje na tržištu i aktivno uključivanje na strani potražnje. To rezultira poboljšanju konkurencije i smanjenju energetskog siromaštva. Zemlje potpisnice moraju pronaći sinergiju s drugim sektorima i uslugama. Primjer takvih sektora su zdravlje i mobilnost, u korist inovativnog tržišta za energetske usluge potrošača. U tijeku je i pokretanje platforme za digitalnu razmjenu informacija. Ona će poslužiti kao osnova za razvoj novih digitalnih aplikacija za upravljanje tokovima električne energije i povećanje udjela OIE.

Za ostvarenje ciljeva zemlje potpisnice deklaracije obvezuju se pronaći načine kako bi što bolje iskoristili postojeće radne skupine. Isto se odnosi na iskorištavanje regionalnih pilot projekata i programa kao što su IRI i Horizon 2020. Očekuje se i otvaranje novih programa potpore za istraživanje, razvoj i ulaganje upravu u ovu infrastrukturu.

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »