Vlada u saborsku proceduru poslala novi Zakon o tržištu električne energije

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Foto: Unsplash

Vlada je u saborsku proceduru pustila konačni prijedlog Zakona o tržištu električne energije kojim se priprema tranzicija prema čistoj energiji. Spomenutim Zakonom preuzima se EU-ova direktiva iz 2019. godine o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište za električnu energiju.

Kako stoji u prijedlogu, Zakonom se propisuju zajednička pravila za proizvodnju, prijenos, distribuciju i skladištenje energije te opskrbu električnom energijom, zajedno s odredbama o zaštiti potrošača, radi stvaranja integriranog, konkurentnog, fleksibilnog, poštenog i transparentnog tržišta električne energije.

Također, Zakonom se utvrđuju pravila koja se odnose na organizaciju i funkcioniranje hrvatskog elektroenergetskog sektora Republike Hrvatske, posebno pravila o osnaživanju krajnjih kupaca, otvorenom pristupu integriranom elektroenergetskom tržištu, pristupu trećih strana infrastrukturi prijenosa i distribucije električne energije, zahtjevima za razdvajanjem operatora prijenosnog sustava i pravila o neovisnosti regulatornog tijela. Zakonom se nastoje osigurati prihvatljive i transparentne cijene i troškovi energije za krajnje kupce, visok stupanj sigurnosti opskrbe i neometan prijelaz na održiv energetski sustav s niskom razinom emisije ugljika.

Ovim se Zakonom utvrđuju i načini suradnje između Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije, regulatornih tijela i operatora prijenosnih sustava u cilju stvaranja potpuno međusobno povezanog unutarnjeg tržišta električne energije na kojem se potiče integracija energije iz obnovljivih izvora, slobodno tržišno natjecanje i sigurnost opskrbe

Uskoro se u saborskoj proveduri očekuje i Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.