U travnju kreće prvi natječaj za male projekte u okviru zajamčenih cijena

Ilustracija/Pixabay

Do kraja travnja u Hrvatskoj bi se trebala održati prvi natječaj u okviru zajamčenih cijena za instaliranje elektrana manje snage, najavio je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić u Splitu, gdje je sudjelovao na konferenciji ‘Poslovni sektor za klimatski neutralnu Europu – kako ispuniti ambicije s ciljevima održivog razvoja i Zelenog plana’. Kako piše Jutarnji list, pripreme za natječaj su u završnoj fazi, a potrebno je još odobrenje Ministarstva financija za Program potpora, kao i donošenje dvaju akata. Odluku će morati donijeti i Vlada, a njome će biti definirane kvote i razina poticaja.

Natječaj će biti namijenjen gradnji elektrana manje snage, do 500 kW, a radi se o elektranama na biomasu, bioplin, sunce i hidroenergiju. Premijski model za veće projekte slijedi nakog toga.

Europsko zakonodavstvo, naime, nudi premijski model (nasljednik feed-in modela), koji omogućava investitorima u elektrane da pronađu dostatne izvore financiranja, putem javnog natječaja, tako da se plaća razlika između cijene na burzi i one koja je definirana ugovorom, i to ako je cijena na burzi niža.

“Budući proizvođači se natječu cijenom električne energije koju nude iz svog postrojenja, a dužni su poštovati sva pravila uravnoteženja, planiranja proizvodnje i imati opskrbljivača kojem prodaju svoju proizvodnju”, pojasnili su za Jutarnji list iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

U izradi je potrebna dokumentacija kako bi se počelo s implementacijom premijskog modela poticanja obnovljivih izvora energije. Model izrađuje Hrvatski operator tržišta energije prema smjernicama Europske komisije.

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »