Vlada uputila u Sabor izmjene i dopune Zakona o istraživanju ugljikovodika

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ilustracija/Pixabay

Vlada je s današnje sjednice uputila u Sabor izmjene i dopune Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Cilj je, prenosi Energetika-net, povećanje transparentnosti, stvaranje sigurnijega pravnog okruženja te veće korištenje geotermalnog potencijala.

Predloženim zakonom jasnije se definiraju i postupci vezani uz izvođenje naftno- rudarskih aktivnosti i onemogućava se preklapanje više investitora na istom prostoru za različite svrhe (nafta, plin, geotermija). Promiče se iskorištavanje geotermalnog potencijala kroz ovlasti Agencije za ugljikovodike te razvojnog društva za poticanje razvoja i korištenja geotermalnog potencijala. U odnosu na prvo čitanje, rok za pokretanje postupka usklađivanja površina za eksploataciju s prostornim planom izmijenjen je s osam na 30 dana. 

Utvrđena je i zabrana masovnog hidrauličkog frakturiranja kao rizične i opasne aktivnosti, uvodi se mogućnost trajnog skladištenja ugljika uz njegovu upotrebu, čime se pridonosi smanjenju emisija stakleničkih plinova te se detaljno regulira dozvola i nadzor za tu aktivnost.

Nadalje, predlaže se obveza objave nacrta pojedinih akata koji se odnose na naftno-rudarske projekte i građevinske dozvole, čiji sastavni dio moraju biti mjere zaštite okoliša i programi praćenja stanja okoliša iz provedenih postupaka procjene i ocjene utjecaja na okoliš, piše Energetika-net.