Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija energetskog sektora

ekonomija energ sektora 2

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisao je natječaj za upis nove generacije poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomija energetskog sektora u akademskoj godini 2018./2019. Studij mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni diplomski studij. Natječaj je otvoren od  17. rujna 2018. do 15. siječnja 2019. godine, a prijave su moguće popunjavanjem on-line prijave.

S obzirom na to da je riječ o multidisciplinarnom studiju, ovaj poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati diplomirani ekonomisti, diplomirani tehničari, diplomirani pravnici te diplomanti drugih fakulteta. Kandidati moraju imati prije upisa jednogodišnje radno iskustvo na poslovima vezanim uz energetiku, održivi razvoj ili prostorno planiranje.
Program će pridonijeti: 
 • razvoju sposobnosti i tehnika potrebnih za kreiranje održivih poslovnih strategija;
 • povećanju efikasnosti energetskog sektora;
 • omogućavanju objektivne procjene uspješnosti energetskih projekata;
 • poboljšanju kvalitete pružanja usluga u energetskim djelatnostima;
 • novim znanjima o financijskim derivatima u svrhu trgovanja i zaštite od rizika;
 • optimalnom upravljanju financijama;
 • unapređenju vještina uspješnog planiranja u energetici;
 • bržoj prilagodbi europskim standardima;
 • razvoju vještina i tehnika potrebnih za prijavljivanje projekata za EU fondove;
 • novim znanjima o tzv. pametnim energetskim sustavima na kojima se temelji energetska strategija EU i SAD-a;
 • novim znanjima o tome kako prilagoditi poslovanje energetskih poduzeća metodama regulacije energetskog sektora.
Završetkom poslijediplomskog studija stječe se naziv sveučilišni/a specijalist/ specijalistica ekonomije energetskog sektora (univ.spec.oec.)
Vezana uz ovaj poslijediplomski studij je i vijest da će se 10. listopada 2018. u hotelu Antunović, Zagreb, održati PRVA Alumni konferencija: SUVREMENI IZAZOVI U ENERGETICI na Poslijediplomskom MBA studiju Ekonomija energetskog sektora s početkom u 09:00 sati. Konferenciju organizira Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci (EFRI), EIHP te HEP u suradnji s partnerima HOPS, HRO CIGRÉ i OIEH. Konferencija je zatvorenog tipa te na njoj mogu prisustvovati samo alumni-i i polaznici MBA studija.
Polaznici svih generacija Poslijediplomskog MBA studija Ekonomija energetskog sektora raspravljat će o ekonomskim, tehničkim i pravnim aspektima aktualnih izazova i dilema u energetici. Energetski sektor suočen je s brzim i velikim promjenama – strukturnim, tehnološkim, financijskim i regulatornim koje mijenjaju poslovne modele energetskih kompanija i redefiniraju odnose na tržištima energenata.
Ova Alumni MBA konferencija omogućit će prezentaciju rezultata istraživanja te razmjenu mišljenja i iskustava polaznika svih dosadašnjih generacija studija. S ukupnim brojem od preko 150 upisanih polaznika od kojih su mnogi obranili svoje završne radove, ova konferencija će okupiti stručnjake različitih profila koji su napravili ili su u tijeku izrade svojih završnih radova, case-studija ili drugih projekata. U skladu s najboljim svjetskim MBA studijima, EFRI okuplja svoje poslijediplomande i stvara platformu za promišljanje aktualnih problema i izazova u energetici i zaštiti okoliša.
[gview file=”https://oie.hr/wp-content/uploads/2018/09/PROGRAM_.pdf”]
 [gview file=”https://oie.hr/wp-content/uploads/2018/09/EES-plakat-2018.pdf”]

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »