Na natječaj za ulaganja u digitalnu i zelenu tranziciju pristigle 842 prijave

Foto: Pixabay

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju’, Referentna oznaka: KK.11.1.1.01, kao otvoreni postupak u modalitetu privremeno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga do 31. svibnja 2021., objavilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Ukupna alokacija Poziva iznosi 1.140.000.000,00 kuna. Projektne prijedloge bilo je moguće podnijeti elektroničkim putem kroz sustav eFondovi.

Zaprimljene su ukupno 842 prijave. Zatražena vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 2.556.505.148,49 kuna, a očekuje se financiranje 400-450 projekata za koje će odluke o financiranju biti donesene do kraja godine.

Pozivom se podržavaju ulaganja malih i srednjih poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije i čime će se ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja ‘REACT-EU’. 

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji je po ovom Pozivu moguće dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.500.000,00 kuna po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 500.000,00 kuna.

Pozivom se želi ojačati konkurentnost poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i osnažiti pripremu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji su do trenutka prijave projekta morali biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C Prerađivačka industrija Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007).

Od prijavitelja se očekuje da kroz ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova postignu energetski učinkovitiju i ekološki prihvatljiviju proizvodnju koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva i time povećaju proizvodnju, izvoz i očuvaju postojeća ili stvore nova radna mjesta.

S obzirom na to da je Poziv objavljen u modalitetu privremeno otvorenog poziva, sredstva će se dodjeljivati nakon evaluacije svih pristiglih prijava i uspostave rang liste koja će se kreirati u skladu s kriterijima odabira. Očekuje se da će postupak evaluacije biti završen u studenom 2021., a da će se ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava potpisivati tijekom prosinca 2021. i siječnja 2022.

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »