Donesen Pravilnik o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ilustracija/Pixabay
Ilustracija/Pixabay

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je ključan podzakonski propis za gradnju malih, decentraliziranih i/ili distribuiranih postrojenja za proizvodnju toplinske i/ili električne energije. Riječ je o Pravilniku o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja (NN 5/2020). Na snagu 23. siječnja 2020. godine.

Njime se uređuje problematika izdavanja energetskih odobrenja za tzv. male elektrane koje omogućavaju decentraliziranu i/ili distribuiranu proizvodnju energije, u pravilu za one na obnovljive izvore kao što su sunčane elektrane, vjetroelektrane, male hidroelektrane, geotermalne ili elektrane na biomasu.

Utvrđuju se i uvjeti te kriteriji za izdavanje energetskog odobrenja za mala decentralizirana i/ili distribuirana proizvodna postrojenja i za njihovu izgradnju. Odobrenje pri tome izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a nakon njegovog ishođenje proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore ili visokoučinkovitu kogeneraciju može steći status povlaštenog proizvođača električne energije. No, za postrojenja koja se prema propisima koji uređuju gradnju smatraju jednostavnim građevinama nije potrebno ishoditi energetsko odobrenje. Isto tako, na istoj lokaciji može se izdati energetsko odobrenje za korištenje obnovljivih izvora za dva ili više proizvodnih postrojenja, ako za to postoje mogućnosti.

U novodonesenom Pravilniku detaljnije su navedeni kriteriji za izdavanje energetskog odobrenja (članak 4.), sam postupak izdavanja (čl. 5. – 10.) i rokovi njegovog važenja (čl. 11. i 12.). Uz to, Pravilnik sadrži i dva priloga: Prilog I. ‘Zahtjev za izdavanje energetskog odobrenja za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije’ i Prilog II. ‘Kriterij za utvrđivanje veličine potrebnog prostora razvoja projekta za postrojenje vjetroelektrane’.

Izvor: energetika-net