Biomasa pridonosi ekološkoj održivosti i ekonomskom razvoju

Debla

Proizvodnja energije iz prirodnih ostataka poput drvne biomase specifičan je tip obnovljivog izvora energije. Takvim ga prvenstveno čini tehnologija proizvodnje. Spaljivanje energenta i proizvodnja energije kroz parnu turbinu je poznata tehnologija, a ono što proces čini obnovljivim jest biomasa kao energent.

Spaljivanje biomase je ugljično neutralan proces, količina emisija je znatno manja u usporedbi s drugim energentima, ali pri tome se  mora obratiti pozornost na prirast šuma i transport energenta. U slučaju negativnog prirasta i transporta kamionskim prijevozom na duge udaljenosti proizvodnja energije iz biomase prestaje biti obnovljiva.

Element koji se u regulativi smatra najvažnijim je efikasnost kogeneracijskog postrojenja. Postrojenje mora biti visokoučinkovito, s efikasnošću višom od 50%, kako bi ispunilo kriteriji za FiT. To zahtijeva korištenje pare ne samo za proizvodnju struje već i za zadovoljavanje potreba toplinske energije.

Toplinska energija se često koristi u gradskim sustavima grijanja ili za potrebe okolne industrije. S tim elementom kogeneracisjko postrojenje postaje usko povezano s proizvodnjom i lokalnom zajednicom. Time biomasa pridonosi i ekološkoj održivosti, ali i ekonomskom razvoju zajednica u kojima posluje, posebno jer su postrojenja na biomasu često locirana u ruralnim područjima. Ono čemu se teži jest da toplinska energija postane primarni resurs, povećanjem industrijskih potrošača ( npr: drvne industrije, staklenika, sušenja i prerade hrane), a struja tek nusproizvod koji služi za reguliranje i balansiranje energetskog sustava.

Projekti biomase u Hrvatskoj

U Hrvatskoj smo trenutno u završnoj fazi realiziranja projekata kojima je ipak glavni proizvod električna energija, ali poticanjem proizvodnje električne energije iz biomase omogućava se pojeftinjenje toplinske energije te indirektno stimulira razvoj drugih djelatnosti kojima je toplina ključni trošak.

Francuska tvrtka Akuo Energy, globalni igrač u sektoru obnovljivih izvora energije, otvorila je 2013. godine područni ured u Hrvatskoj i razvila prvi projekt  VE Aiolos s kapacitetom od 42MW.  Sljedeći je projekt u Hrvatskoj je Energostatik, kogeneracijsko postrojenje na biomasu od 5MW, ujedno i prvi Akuov projekt biomase izvan Francuske.

Kogeneracijsko postrojenje je u završnim fazama izgradnje a uz njega se gradi i postrojenje za sušenje drvne građe.

Poslovni plan postojanja je  iznajmljivanje kapaciteta za sušenje lokalnoj drvnoj industriji kako bi mogli osušiti svoju građu te je pripremiti za daljnju obradu, što je značajna dobit za drvnu industriju, pogotovo za male pilane koje nemaju kapacitet za ulaganje u svoja postrojenja.

Projekti u biomasi su bitno složeniji od ostalih tehnologija, ali time što je to industrijski proces pridonose zapošljavanju, i zahtijevaju surađivanje s kooperantima i tijekom proizvodnje. Budućnost zelene Hrvatske može osloniti svoj rast i razvoj na takvim postrojenjima kao što plava Hrvatska se oslanja sa vjetro i solarna postrojenja.

Akuo Energy je ponosan što može na ovakav način pridonijeti ne samo ekološkoj održivosti već i razvoju ruralnih područaja u Hrvatskoj. Nadamo se da će uspjeh Energostatika potaknuti i nove investicije u sektoru obnovljivih izvora energije.

Vjeka Ercegovac

PMO

 Akuo Energy Med

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »