IN MEMORIAM – Prof. emer. dr. sc. Slavko Krajcar

Prof. emer. dr. sc. Slavko Krajcar / Foto: FER

U petak, 18. lipnja 2021. godine, u 71. godini života napustio nas je uvaženi prof. emer. dr. sc. Slavko Krajcar (rođ. 1951.).

Hvala profesoru Krajcaru na iznimnom doprinosu radu Obnovljivih izvora energije Hrvatske (OIEH), podršci, znanju i savjetima koje je nesebično dijelio, svim aktivnostima i konstruktivnim raspravama u kojima je sudjelovao. Nismo imali većeg zagovaratelja u OIE sektoru. Ostat će nam u trajnom sjećanju kao veliki stručnjak i veliki prijatelj. U ime OIEH izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima i suradnicima.

Prof. emer. dr. sc. Slavko Krajcar rođen je 1951. godine u Krajcar Brijegu. Osnovnu školu završio je u Sv. Petru u Šumi, a srednju školu u Puli. Godine 1969. je upisao, a 1973. diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu (danas FER) Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku studija zapošljava se kao asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku. Magistrirao je 1980., a doktorirao 1988. godine. Godine 1990. izabran je u zvanje docenta, 1997. u zvanje izvanrednog profesora, 2002. u zvanje redovitog profesora, a 2007. u redovitog profesora u trajnom zvanju. Znanstveno mu je područje bila energetika, a uže planiranje i razvoj razdjelnih mreža i modeliranje odnosa na tržištu električnom energijom. U svojoj je karijeri na FER-u bio predstojnik Zavoda, pomoćnik dekana, prodekan za poslovanje i dekan (od ak. god. 1998./1999. do ak. god. 2001./2002.). Dao je izniman doprinos razvoju fakulteta na kojemu je proveo cijeli svoj radni vijek u trajanju od preko 46 godina.

Bio je mentor za 86 diplomskih radova i 39 završnih radova, mentorirao je 10 pristupnika koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti i 14 pristupnika pri izradi znanstvenih magistarskih radova. Održavao je pozvana predavanja, davao intervjue i pisao kolumne na temu obrazovanja, posebice obrazovanja inženjera za 21. stoljeće. Sudjelovao je na mnogim domaćim projektima u znanosti ili za potrebe gospodarstva te na međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima. U popisu projekata samo nakon 2000. godine taj broj je veći od 50, od čega 36 kojima je on bio voditelj. Na to treba dodati još gotovo stotinjak znanstvenih i stručnih projekata od početka rada pa do 2000. godine. Bio je jedan od voditelja izrade Energetske strategije Hrvatske (koju je Sabor prihvatio 2010. godine) i Strategije energetske učinkovitosti (2008.), kao i provedbenih planova sve do donošenja novih strategija (2008. – 2020.).

Profesor Krajcar je bio iznimno aktivan i izvan Fakulteta i Sveučilišta. Bio je redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i njezin član Uprave te predsjednik Hrvatskog društva za rasvjetu. Sudjelovao je u radu mnogih stručnih udruga, bio je član nadzornog odbora EnCRO d.o.o., član Uprave HATZ-a, član IO CIRED-a i predsjednik HDR-a. Također je bio čest sudionik okruglih stolova, radio i TV emisija, pisao je kolumne, moderirao okrugle stolove i skupove. Često je davao intervjue za medije. Osim u struci bio je aktivan i u kulturi. Bio je u dva mandata predsjednik Čakavskog sabora, izdao je dvije zbirke svojih pjesama, ima objavljenih pjesama u časopisima i zbornicima i uredio je četiri knjige vezane za kulturu.

Godine 2002. dobio je od Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva zlatnu plaketu “Josip Lončar“ za dugogodišnji predani nastavni i znanstveno istraživački rad te izuzetni doprinos svekolikom razvoju Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Izabran je za starijeg člana (Senior Member) IEEE 2004. godine. Dobio je posebno priznanje za obnovu i razvoj Sveučilišnog računskog centra (SRCE) u povodu 40. obljetnice osnivanja 2011. godine. Nadalje, 2014. godine dobio je priznanje HO CIRED za veliki stručni doprinos razvoju elektrodistribucijske djelatnosti (nagrada za životni opus), a 2018. godine priznanje HRO CIGRE za svekoliki doprinos elektroenergetske djelatnosti u Republici Hrvatskoj (nagrada za životni opus). Nagradu “Nikola Tesla” Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos znanosti, obrazovanju i struci u području elektrotehnike i računarstva te značajna ostvarenja u primjeni elektrotehnike i informacijske tehnologije dobio je 2020. godine.

Na temelju prijedloga Fakultetskog vijeća FER-a, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na redovitoj sjednici održanoj 18. svibnja 2021. godine izabrao profesora Krajcara u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Životni moto mu je bio: Así cada mañana de mi vida traigo del sueño otro sueño.” (Pablo Neruda)

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »