Obnovljivi izvori energije Hrvatske

Gospodarsko-interesno udruženje Obnovljivi izvori energije Hrvatske okuplja proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora s 80% ukupno instalirane snage. U Hrvatskoj su to ujedno i jedini projekti iz obnovljivih izvora energije koje imamo. U posljednjih 15 godina u Hrvatskoj investicije u obnovljive izvore energije gotovo isključivo nosi privatni sektor.

Direktorica:  
Maja Pokrovac

Nadzorni odbor:
Aljoša Pleić, ACCIONA ENERGIJA (predsjednik)
Ante Ćurković, ENCRO
Bojan Reščec, RP GLOBAL PROJEKTI
Ivan Šimić, EnergoVizija
Slaven Tudić, TUDIĆ ELEKTRO CENTAR OBNOVLJIVI IZVORI

Članovi OIEH:
Akuo Energy Med, C.E.M.P., ACCIONA ENERGIJA, OIE-konzalting, SELAN, Vjetroelektrana Lički Medvjed, VJETROELEKTRANA LUKOVAC, TEC, ELVIRTUS, VIVO SOMNIA, AUREUS SOLIS, ECOWIND, ENERGIJA PROJEKT, VSB, TERRA PURUS, TUDIĆ ELEKTRO CENTAR OBNOVLJIVI IZVORI, EnergoVizija, Solvis, KI – KELAG International, Energija Gradec, OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju, GEEN GRUPA – BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC, Calida Aqua

CILJEVI UDRUŽENJA

TRANSPARENTNO O OBNOVLJIVIM IZVORIMA

Primarni cilj udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske je potaknuti opći društveni dogovor da je budućnost Hrvatske u obnovljivim izvorima energije. Hrvatska ne smije ponoviti greške koje je učinila u drugim gospodarskim sektorima: ugušiti proizvodnju iz domaćih resursa. Zalažemo se za transparentno prikazivanje uloge i utjecaja svih obnovljivih izvora energije na građane i industriju.

Na našoj internet stranici objavljivat ćemo aktivnosti kojima se bavimo i u koje smo uključeni, proizvoditi vlastiti sadržaj, ali i prenositi druge vijesti iz svijeta obnovljivih izvora energije. Naš je cilj informirati, educirati te aktivno sudjelovati u kreiranju procesa važnih za daljni razvoj sektora obnovljivih izvora.

INOVATIVNI POSLOVNI MODELI U ENERGETICI

Udruženje zagovara nove poslovne modele u energetici koji imaju golem potencijal za uvođenje inovacija. Zalažemo se za sinergiju industrije i energetike, poduzetnika i građana i energetsko poduzetništvo kroz javno-privatne modeli financiranja i razvoj energetsko-poduzetničkih zona. Zalažemo se za uvođenje modela koji bi izravnim ugovaranjem industrije i poduzetništva mogli ponuditi nižu cijenu električne energije.

GRAĐANI I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Projekti obnovljivih izvora energije pružaju mogućnost kvalitetnijih financijskih partnerstva i regionalnog razvoja kroz ulaganja građana i poduzetnika u projekte korištenjem grupnog financiranja. Kroz konkretne inicijative i aktivnosti želimo postati kvalitetan i konstruktivan partner izvršnoj vlasti. Snažno se zalažemo za uvođenje sustava proizvodnje električne energije na mjestu potrošnje. Posebno se zalažemo za decentraliziran razvoj malih solarnih elektrana na obiteljskim kućama, turističkim objektima i proizvodnim pogonima.

NOVE PARADIGME U ENERGETICI

STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVOJA HRVATSKE

Hrvatska se mora okrenuti ka cjelovitom korištenju obnovljivih izvora energije kojima raspolaže, mudro upravljati vlastitim resursima i domaćom proizvodnjom te odlučno kročiti kroz energetsku tranziciju. Upravo to je i europska vizija: sigurna, održiva i dostupna energija. Put do nje je u zajedničkom djelovanju politike, industrije, znanstvene zajednice, poduzetnika i građana. Stvaranjem sinergije do hrvatske energije.

Drvna industrija mora dobiti poticaj da svu neiskoristivu biomasu uporabi u energetske potrebe kroz proizvodnju drvnih peleta za ogrjev ili direktno za proizvodnju električne i toplinske energije u postrojenjima visokoučinkovite kogeneracije. Bioplinska postrojenja se moraju uklopiti u opću strategiju razvoja poljoprivredne proizvodnje. Ona moraju doprinijeti smanjenju i zbrinjavanju biološkog otpada iz prehrambene industrije i poljoprivrednog otpada.To se naročito odnosi na preradu gnojovke koja nastaje kao otpad u stočarskoj proizvodnji.

Geotermalni potencijal je nesumljivo velik i Hrvatska se može vratiti na kartu proizvođača turbina te se domaćim resursima i tehnologijama pozicionirati u Europi.

Moramo potaknuti daljnji razvoj vjetroelektrana i solarnih elektrana, kao i prateće industrije za koju imamo ljude i znanje, koje u kratkom roku i uz sve niži trošak mogu zamijeniti veliku količinu fosilnih goriva i dotrajalih termolektrana. Budućnost Hrvatske je, bez alternative, usmjerena na obnovljive izvore energije.

PLATFORMA ZA DOBRU ENERGIJU

Platforma za dobru energiju je neformalna zagovaračka i suradnička plaftorma koja okuplja predstavnike civilnog sektora, akademske zajednice i gospodarskih udruženja. Cilj je promicanje i provedba javnih politika iz područja obnovljivih izvora energije. Naše udruženje je jedan od pokretača ove platforme.