Obnovljivi izvori energije Hrvatske

Gospodarsko-interesno udruženje Obnovljivi izvori energije Hrvatske okuplja proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora s 80% ukupno instalirane snage. U Hrvatskoj su to ujedno i jedini projekti iz obnovljivih izvora energije koje imamo. U posljednjih 15 godina u Hrvatskoj investicije u obnovljive izvore energije gotovo isključivo nosi privatni sektor.

Direktorica: 

Maja Pokrovac

Nadzorni odbor:

Aljoša Pleić, ACCIONA ENERGIJA (predsjednik)

Ante Ćurković, ENCRO

Ivan Šimić, EnergoVizija

Slaven Tudić, TUDIĆ ELEKTRO CENTAR OBNOVLJIVI IZVORI

Ante Merčep, AUREUS SOLIS

Dragutin Domitrović, Calida Aqua

Vjeka Ercegovac, Akuo Energy Med

Članovi OIEH:

Akuo Energy Med, C.E.M.P., ACCIONA ENERGIJA, OIE-konzalting, SELAN, Vjetroelektrana Lički Medvjed, VJETROELEKTRANA LUKOVAC, TEC, ELVIRTUS, VIVO SOMNIA, AUREUS SOLIS, ECOWIND, ENERGIJA PROJEKT, VSB, TERRA PURUS, TUDIĆ ELEKTRO CENTAR OBNOVLJIVI IZVORI, EnergoVizija, Solvis, KI – KELAG International, Energija Gradec, OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju, GEEN GRUPA – BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC, Calida Aqua, wpd windmanager Croatia, Neoen Renewables Croatia, FifthForce, GEO POWER ZAGOCHA, B. Grimm Power, HELB, HELTOS RENEWABLE, Enasol, AIRSPECT, OPG Vrček, VDM ENERGIJA, BIOEL, SLK PROJEKT, WHITE BRIDGE ASSET MANAGEMENT, ACTIVE SOLERA, NTC GAJ, BIOINTEGRA, PARTNER BROKER, SOLAR CENTURY, Ready to build solar

CILJEVI UDRUŽENJA

TRANSPARENTNO O OBNOVLJIVIM IZVORIMA

Primarni cilj udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske je potaknuti opći društveni dogovor da je budućnost Hrvatske u obnovljivim izvorima energije. Hrvatska ne smije ponoviti greške koje je učinila u drugim gospodarskim sektorima: ugušiti proizvodnju iz domaćih resursa. Zalažemo se za transparentno prikazivanje uloge i utjecaja svih obnovljivih izvora energije na građane i industriju.

Na našoj internet stranici objavljivat ćemo aktivnosti kojima se bavimo i u koje smo uključeni, proizvoditi vlastiti sadržaj, ali i prenositi druge vijesti iz svijeta obnovljivih izvora energije. Naš je cilj informirati, educirati te aktivno sudjelovati u kreiranju procesa važnih za daljni razvoj sektora obnovljivih izvora.

INOVATIVNI POSLOVNI MODELI U ENERGETICI

Udruženje zagovara nove poslovne modele u energetici koji imaju golem potencijal za uvođenje inovacija. Zalažemo se za sinergiju industrije i energetike, poduzetnika i građana i energetsko poduzetništvo kroz javno-privatne modele financiranja i razvoj energetsko-poduzetničkih zona. Zalažemo se za uvođenje modela koji bi izravnim ugovaranjem industrije i poduzetništva mogli ponuditi nižu cijenu električne energije.

GRAĐANI I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Projekti obnovljivih izvora energije pružaju mogućnost kvalitetnijih financijskih partnerstava i regionalnog razvoja kroz ulaganja građana i poduzetnika u projekte korištenjem grupnog financiranja. Kroz konkretne inicijative i aktivnosti želimo postati kvalitetan i konstruktivan partner izvršnoj vlasti. Snažno se zalažemo za uvođenje sustava proizvodnje električne energije na mjestu potrošnje. Posebno se zalažemo za decentralizirani razvoj malih solarnih elektrana na obiteljskim kućama, turističkim objektima i proizvodnim pogonima.

NOVE PARADIGME U ENERGETICI

STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVOJA HRVATSKE

Hrvatska se mora okrenuti ka cjelovitom korištenju obnovljivih izvora energije kojima raspolaže, mudro upravljati vlastitim resursima i domaćom proizvodnjom te odlučno kročiti kroz energetsku tranziciju. Upravo to je i europska vizija: sigurna, održiva i dostupna energija. Put do nje je u zajedničkom djelovanju politike, industrije, znanstvene zajednice, poduzetnika i građana. Stvaranjem sinergije do hrvatske energije.

Drvna industrija mora dobiti poticaj da svu neiskoristivu biomasu uporabi u energetske potrebe kroz proizvodnju drvnih peleta za ogrjev ili direktno za proizvodnju električne i toplinske energije u visokoučinkovitim kogeneracijama. Bioplinska postrojenja se moraju uklopiti u opću strategiju razvoja poljoprivredne proizvodnje. Ona moraju doprinijeti smanjenju i zbrinjavanju biološkog otpada iz prehrambene industrije i poljoprivrednog otpada.To se naročito odnosi na preradu gnojovke koja nastaje kao otpad u stočarskoj proizvodnji.

Geotermalni potencijal je nesumnjivo velik i Hrvatska se može vratiti na kartu proizvođača turbina te se domaćim resursima i tehnologijama pozicionirati u Europi.

Moramo potaknuti daljnji razvoj vjetroelektrana i solarnih elektrana, kao i prateće industrije za koju imamo ljude i znanje, koje u kratkom roku i uz sve niži trošak mogu zamijeniti veliku količinu fosilnih goriva i dotrajalih termolektrana. Budućnost Hrvatske je, bez alternative, usmjerena na obnovljive izvore energije.

PLATFORMA ZA DOBRU ENERGIJU

Platforma za dobru energiju je neformalna zagovaračka i suradnička plaftorma koja okuplja predstavnike civilnog sektora, akademske zajednice i gospodarskih udruženja. Cilj je promicanje i provedba javnih politika iz područja obnovljivih izvora energije. Naše udruženje je jedan od pokretača ove platforme.