O udruženju "Obnovljivi izvori energije Hrvatske"

Gospodarsko-interesno udruženje Obnovljivi izvori energije Hrvatske okuplja proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora s 80% ukupno instalirane snage. U Hrvatskoj su to ujedno i jedini projekti iz obnovljivih izvora energije koje imamo. U posljednjih 15 godina u Hrvatskoj investicije u obnovljive izvore energije gotovo isključivo nosi privatni sektor.

Ciljevi udruženja

TRANSPARENTNO O OBNOVLJIVIM IZVORIMA

Primarni cilj udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske je potaknuti opći društveni dogovor da je budućnost Hrvatske u obnovljivim izvorima energije. Hrvatska ne smije ponoviti greške koje je učinila u drugim gospodarskim sektorima: ugušiti proizvodnju iz domaćih resursa. Zalažemo se za transparentno prikazivanje uloge i utjecaja svih obnovljivih izvora energije na građane i industriju.

INOVATIVNI POSLOVNI MODELI U ENERGETICI

Udruženje zagovara nove poslovne modele u energetici koji imaju golem potencijal za uvođenje inovacija. Zalažemo se za sinergiju industrije i energetike, poduzetnika i građana i energetsko poduzetništvo kroz javno-privatne modeli financiranja, razvoj energetsko-poduzetničkih zona i kombiniranje obnovljivih izvora energije i (bio)plinskih postrojenja.

GRAĐANI I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Projekti obnovljivih izvora energije pružaju mogućnost kvalitetnijih financijskih partnerstva i regionalnog razvoja kroz ulaganja građana i poduzetnika u projekte korištenjem grupnog financiranja. Kroz konkretne inicijative i aktivnosti želimo postati kvalitetan i konstruktivan partner izvršnoj vlasti. Snažno se zalažemo za uvođenje sustava proizvodnje električne energije na mjestu potrošnje. Posebno se zalažemo za decentraliziran razvoj malih solarnih elektrana na obiteljskim kućama, turističkim objektima i proizvodnim pogonima.

Nove paradigme u energetici

NOVA STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVOJA HRVATSKE

U novoj strategiji energetskog razvoja Hrvatska se mora okrenuti k cjelovitom korištenju resursa obnovljivih izvora energije kojima raspolaže.

Drvna industrija mora dobiti poticaj da svu neiskoristivu biomasu uporabi u energetske potrebe kroz proizvodnju drvnih peleta za ogrjev ili direktno za proizvodnju električne i toplinske energije u postrojenjima visokoučinkovite kogeneracije. Bioplinska postrojenja se moraju uklopiti u opću strategiju razvoja poljoprivredne proizvodnje. Ona moraju doprinijeti smanjenju i zbrinjavanju biološkog otpada iz prehrambene industrije i poljoprivrednog otpada. To se naročito odnosi na preradu gnojovke koja nastaje kao otpad u stočarskoj proizvodnji.

Moramo potaknuti daljnji razvoj vjetroelektrana koje u kratkom roku i uz nizak trošak u kombinaciji s regulacijskim (bio)plinskim elektranama koje koriste brodske motore i reverzibilnim-crpnim hidroelektranama mogu zamijeniti veliku količinu fosilnih goriva i dotrajalih termolektrana.

PLATFORMA ZA DOBRU ENERGIJU

Platforma za dobru energiju je neformalna zagovaračka i suradnička plaftorma koja okuplja predstavnike civilnog sektora, akademske zajednice i gospodarskih udruženja. Cilj je promicanje i provedba javnih politika iz područja obnovljivih izvora energije. Naše udruženje je jedan od pokretača ove platforme.

PROJEKTI I DJELOVANJE

Model „Transparentno“

Transparentan model poticanja obnovljivih izvora energije i visokučinkovite kogeneracije s ciljem ispunjenja obaveza prema EU i poticanja investicija.

Projekti naših članova

Ovdje možete vidjeti neke od projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj u kojima su članovi udruženja sudjelovali kao investitori ili developeri.

Prezentacije članova udruženjaPrezentacije članova udruženja

Na ovom linku pronađite prezentacije s konferencija i događanja na kojima je udruženje Obnovljivi izvori energije Hrvatske bilo sponzor ili partner.

VIJESTI IZ UDRUŽENJA