HROTE: Javni poziv – natječaj za poticanje OIE

Foto: Pixabay

Hrvatski operator tržišta energije objavio je Javni poziv na javno prikupljanje ponuda s uvjetima za sudjelovanje na javnom natječaju za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije tržišnom premijom. Predmet ovoga javnog poziva je Javni natječaj za dodjelu tržišne premije u okviru raspoloživih kvota za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija sukladno Uredbi o kvotama. Pravo na sudjelovanje na Javnom natječaju imaju isključivo nositelji projekata za izgradnju novog proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju električne ili električne i toplinske energije.

Grupe proizvodnih postrojenja za koje se provodi Javni natječaj su:

  • Sunčane elektrane instalirane snage veće od 500 kW
  • Hidroelektrane instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 10 MW
  • Vjetroelektrane instalirane snage veće od 3 MW
  • Elektrane na biomasu instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 5 MW
  • Elektrane na bioplin instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW
  • Geotermalne elektrane instalirane snage veće od 500 kW

Maksimalan zbroj priključnih snaga proizvodnih postrojenja izraženih u kW (kvota) za grupe postrojenja za koje se provodi Javni natječaj, kao i maksimalne referentne vrijednosti za pojedine grupe proizvodnih postrojenja za koje se provodi Javni natječaj možete naći u dokumentu na web stranici HROTE. Na istom mjestu se nalazi i obrazac prijave na Javni natječaj za dodjelu tržišne premije.

Javni poziv otvoren je 60 dana od dana njegove objave na internetskim stranicama HROTE-a.