E.ON planira uložiti 110 milijuna eura u elektranu na biomasu u Njemačkoj

Biomasa/Pixabay
Biomasa/Pixabay

E.ON planira uložiti oko 110 milijuna eura u projekt koji bi mogao stvoriti više od 30 novih radnih mjesta – elektranu na biomasu. Postrojenje snage 20 MWe izgradit će u Njemačkoj, a trebalo bi započeti s radom 2022. godine. Elektrana će pskrbljivati UPM-ovu tvornicu papira u Hürthu koju je nekada opskrbljivala elektrana Goldenberg na lignit, a koju je RWE zatvorio 2015. godine.

Uz opskrbu toplinskom energijom UPM-ove Hürth-ove tvornice papira, postrojenje će dovoditi obnovljivu električnu energiju u mrežu i tako pridonijeti energetskom prijelazu, zaštiti klime i stabilnosti njemačke elektroenergetske mreže.

“Zajedno s UPM-om pokazat ćemo da je energetski intenzivnu industrijsku kompaniju moguće opskrbiti ekonomičnom i pouzdanom opskrbom energijom koja je CO2 neutralna”, istakla je članica uprave E.ON-a Karsten Wildberger.

Projekt podržava dugoročno ukidanje proizvodnje električne energije na ugljen u Njemačkoj.

Izvor: Bioenergy International